پایگاه خبری الف 24 خرداد 1394 ساعت 23:16 http://alef.ir/vdcbz0b59rhbzfp.uiur.html?276379 -------------------------------------------------- عنوان : کیهان: آمریکایی ها باز هم دبه درآورده اند -------------------------------------------------- متن : روزنامه کیهان نوشت: گفت: آمریکایی‌ها باز هم دبه درآورده‌اند و می‌گویند ایران فقط می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم را در مقیاس ۲ درصد انجام بدهد! گفتم: قبلا که در توافق لوزان تا زیر ۵ درصد موافقت کرده بودند! گفت: درباره فردو هم گفته‌اند فقط سیصد و چند سانتریفیوژ می‌تواند باقی بماند و آنهم به هیچوجه برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده نشود. گفتم: اما در توافق لوزان که با هزار سانتریفیوژ در فردو موافقت کرده‌ بودند! گفت: چه عرض کنم؟! گفتم: یارو سوار تاکسی شده بود، هنگام پیاده شدن از راننده پرسید چقدر میشه؟ راننده گفت؛ پانصد تومان. یارو با تعجب پرسید؛ دویست تومان؟ چه خبرته؟! فوقش میشه ۱۰۰تومان و بعد یک اسکناس ده تومانی که گوشه هم نداشت به راننده داد و گفت؛ باقیش هم مال خودت!