پایگاه خبری الف 4 فروردين 1396 ساعت 22:01 http://alef.ir/vdcc4eq042bqp08.ala2.html?456488 -------------------------------------------------- عنوان : ثبت‌نام بیش از ۲۸هزار نفر در روز پنجم نام‌نویسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا -------------------------------------------------- متن : ستاد انتخابات کشور گزارش پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را منتشر کرد. به گزارش ایلنا، پورعلی مطلق دبیر ستاد، وضعیت پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را  به شرح زیر گزارش کرد؛ کل ثبت نام در روز پنجم ۲۸۲۴۰ نفر؛ شامل  ۱۵۰۲ زن و  ۲۶۷۳۸ مرد داوطلبان ثبت نام شده روز پنجم برای شوراهای اسلامی شهر:  ۴۵۲۳ نفر شامل  ۴۸۸ زن و  ۴۰۳۵ مرد داوطلبان ثبت نام شده روز پنجم برای شوراهای اسلامی روستا:  ۲۳۷۱۷ نفر شامل  ۱۰۲۴ زن و  ۲۲۷۰۳ مرد.