پایگاه خبری الف 24 مرداد 1395 ساعت 22:51 http://alef.ir/vdccisq1m2bq408.ala2.html?381427 -------------------------------------------------- عنوان : اردوغان تحت تاثیر نشست ایران، روسیه، آذربایجان -------------------------------------------------- متن : یک روزنامه روسی نوشته است اردوغان تحت تاثیر نشست سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان قرار گرفته و مایل است چنین نشستی میان ترکیه و دو کشور روسیه و آذربایجان برگزار شود. به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایزوستیا به نقل از یوگنی باخرفسکی متخصص شرق شناس، معاون مدیر انستیتوی میراث، ترکیه قصد دارد روسیه را مجاب کند تا مانند نشستی که میان آذربایجان و ایران برگزار کرد میان ترکیه، روسیه و آذربایحان برگزار شود. به گفته این کارشناس ، روابط روسيه و ترکیه از مرحله بحران حاد خارج شد، هر دو طرف قصد همکاری تنگاتنگ در همه جهات را دارند. روسيه امروز می‌تواند این روابط را مطابق با تصور خود در مورد اهداف و مأموریت‌های راهبردی کشور برقرار کند. او می گوید: یکی از اظهارات مهم اردوغان به تمایل ترکیه برای همکاری با روسيه در بخش صنایع دفاعی اختصاص داشت. از قرار اردوغان تحت تأثیر ملاقات سهجانبه روسيه، آذربایجان و ایران از امکان تشکیل مثلث جدید با شرکت آذربایجان، ترکیه و روسيه سخن راند. بلاتردید مسئله سوریه بغرنج‌ترین موضوع مذاکره بود. طرفین در مورد هماهنگی اقدام در مورد سوریه به توافق رسیدند ولی طراحی اقدام و عملیات مشخص و نیل به راه حل سازشکارانه مورد قبول روسيه و ترکیه مأموریت بغرنج جداگانه‌ای است. در مجموع مي‌شود گفت مذاکرات موفق بود و در روابط روسيه و ترکیه صفحه جدیدی باز شد.