پایگاه خبری الف 23 مرداد 1393 ساعت 11:24 http://alef.ir/vdcdo50xxyt0sj6.2a2y.html?237842 -------------------------------------------------- عنوان : «اخلاق دین‌شناسی»؛ ابوالقاسم فنایی؛ نشر نگاه معاصر -------------------------------------------------- متن : اخلاق دین شناسی نویسنده: ابوالقاسم فنایی نشر نگاه معاصر، چاپ اول ۱۳۹۲ ۶۰۴ صفحه، ۲۹۰۰۰ تومان فروشگاه اینترنتی شهر کتاب، این کتاب را تا یک هفته پس از معرفی، با ۱۰% تخفیف ویژه عرضه می کند، در صورت تمایل اینجا کلیک کنید. **** اخلاق دین شناسی کتابی است که به دور از هرگونه فضای ایدئولوژیک و شعاری، یکی از مهم ترین و سرنوشت-سازترین مباحث حوزه اندیشه در دوران معاصر را به طور بسیار دقیق و جدّی به شیوه ای کاملاً علمی و آکادمیک و در سنت فلسفه تحلیلی وا می کاود. ازآنجایی که این اثر محصول چند دهه کار و پژوهش نویسنده دانشمند خود در دانش های فقه، اصول فقه، کلام، فلسفه دین و به ویژه فلسفه اخلاق است، بسیار قوی و پخته و بدون هرگونه پیچیدگی و ابهام قلمی نگارش یافته است. با چنین مایه ای به نظر می رسد کسانی توان درک کامل آن را دارند که در یک کلام هم در مباحث جدید و هم در مباحث سنتی دستی داشته باشند. امّا -چنانکه افتد و دانی- آشنایان با مباحث سنتی به مباحث جدید بی توجه اند و آشنایان به مباحث جدید از مباحث سنتی غافل اند. خلاصه کتاب در یک کلام این است که اگر متدولوژی استنباط دین به طور اعم و گزاره های فقهی به طور اخص، عقیم، معیوب و ناقص باشد، هرقدر هم که متخصصان و فقیهان، ممحّض در آن متدولوژی و دارای ملکه اجتهاد و تجربه کار با آن باشند، فرقی نمی کند و خروجی چنین اجتهادی به هیچ وجه قابل استناد به شارع نیست. مدّعای کتاب اخلاق دین شناسی این است که روش شناسی استنباط احکام دینی و دستگاه اجتهاد موجود در دست فقیهان معیوب و ناقص است و نیازمند بازاندیشی، اصلاح، ترمیم، بازسازی و بازتولید. به این مدّعا می توان از زاویه های مختلفی پرداخت. این اثر، از منظر فلسفه اخلاق و معرفت شناسی آن را کاویده و مدلّل کرده است. اخلاق دین شناسی دومین کتاب منتشرشده از سه گانه ای از مؤلف است که همدیگر را تکمیل می کنند. اولین کتاب با عنوان دین در ترازوی اخلاق پیشتر منتشرشده بود و سومین کتاب؛ اخلاق دین داری هنوز به طبع نرسیده است. در کتاب دین در ترازوی اخلاق، همه انواع وابستگی اخلاق به دین نفی شده و استدلال شده است که در مقام ثبوت و وجود شناسی، خدای اخلاق بر خدای شارع یا خدای فقه تقدم دارد و بنابراین، احکام فقهی در مقام ثبوت امکان ندارد که ناقض احکام اخلاقی باشد. در کتاب اخلاق دین شناسی، همان مبحث ولی این بار در مقام اثبات و معرفت شناسی پیگیری شده و به سود این مدّعا استدلال شده است که در مقام کشف و استنباط، احکام فقهی با توجه به احکام و شهود اخلاقی قابلیت ابطال دارند و بدین وسیله سیمای جدیدتر و دقیق تری از قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع ترسیم شده است. به این ترتیب، کل فقه موجود در این زمان، باید از این زاویه مورد بازرسی و بازبینی و تجدیدنظر کامل قرار گیرد. درباره این کتاب بیشتر بخوانید