پایگاه خبری الف 15 آذر 1395 ساعت 13:00 http://alef.ir/vdce778ewjh8woi.b9bj.html?420902 -------------------------------------------------- عنوان : اعلام احکام متهمان پرونده مدلینگ شیراز -------------------------------------------------- متن : شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز، دوازده متهم پرونده مدلینگ شیراز را جمعا به ۳۷۹ ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور و اشتغال به برخی مشاغل محکوم کرد. به گزارش ایلنا، وکیل تعدادی از متهمان این پرونده در مورد متهمان پرونده مدلینگ شیراز گفت: این پرونده ۱۲ متهم دارد که هشت نفر از آنان خانم و چهار نفر آقا هستند که از سوی رییس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز، اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تشویق و ترغیب مردم جامعه اسلامی به فساد و فحشا، برگزاری نمایشگاه لباس از طریق ارائه مدل‌های غربی، مانکن شدن و تبلیغ فرهنگ برهنگی غرب به متهمان تفهیم شده است. محمود طراوت روی با بیان اینکه متهمان این پرونده به حبس‌هایی از ۵ ماه الی ۶ سال محکوم شده‌اند در مورد احکام صادره آنان گفت: زن و مردی هریک به ۵ سال حبس و منع از اشتغال به کار تولید و طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت ۲ سال از پایان دوران حبس محکوم شده‌اند. وی ادامه داد: مرد دیگری به ۶ سال حبس و انفصال خدمات عمومی و دولتی (هر پست و حرفه‌ای که وزارت ارشاد به او بدهد) و منع از حرفه خبرنگاری و آنچه که به حرفه خبرنگاری مربوط می‌شود و منع از اشتغال به سردبیری مجله و آنچه به مطبوعات رایج کشور مربوط می‌شود به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس محکوم شده است. طراوت روی افزود: خانم دیگری به یکسال حبس، زن و شوهری هریک به ۸ ماه حبس و منع از اشتغال در کار تولید و طراحی لباس و کار در آتلیه عکاسی برای مدت دو سال پس از پایان حبس، ۳ خانم هر کدام به ۴ سال حبس و منع از اشتغال به کار طراحی و تولید لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس، خانم دیگری به ۶ ماه حبس و منع از اشتغال و کار تولید، طراحی لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال از حبس محکوم شده‌اند. وکیل تعدادی از متهمان پرونده مدلینگ شیراز گفت: در این پرونده خانم دیگری به مدت ۵ ماه حبس و منع از کار طراحی و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال از اتمام دوران حبس محکوم شده است. آخرین متهم آقایی است که به دو سال حبس و منع از اشتغال به حرفه عکاسی به مدت دو سال از پایان دوران حبس محکوم شده است. وی اظهار کرد: دادگاه همچنین متهمان را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از پایان دوران حبس به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرده است. طراوت روی با بیان اینکه به وکالت از موکلین خود به این حکم دادگاه اعتراض کرده است، گفت: نسبت به حکم تجدید‌نظر خواهی صورت گرفته اما هنوز برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر تعیین شعبه نشده است.