پایگاه خبری الف 1 خرداد 1396 ساعت 16:43 http://alef.ir/vdcepe8e7jh8fpi.b9bj.html?474660 -------------------------------------------------- عنوان : مقایسه آرای منتخبان ریاست‌جمهوری و رقبای اصلی در ادوار گذشته -------------------------------------------------- متن : در این دوره از این انتخابات، حجت الاسلام رئیسی به عنوان رقیب اصلی کاندیدای پیروز توانست با 16 میلیون رأی یک حد نصاب جدید را در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رقم بزند. به گزارش فارس، مرور دوازده دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی، نتایج خاصی را در ذهن متبادر می سازد، یکی از این موضوعات تعداد آرای رقیب اصلی در مقایسه با فرد پیروز در انتخابات است. در این دوره از این انتخابات، حجت الاسلام رئیسی به عنوان رقیب اصلی کاندیدای پیروز توانست با 16 میلیون رأی یک حد نصاب جدید را در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رقم بزند. برای اثبات این مدعا کافی است مروری آماری بر تعداد آرای افراد پیروز و رقبای اصلی آنها در انتخابات گذشته داشته باشیم. اولینانتخابات ریاست جمهوری اسلامی در 5 بهمن 58 و تنها یک سال پس از پیروزی انقلاب برگزار شد. در این دوره از انتخابات سیدابوالحسن بنی صدر توانست با 10 میلیون و 753 هزار و 752 رأی در مقابل رقیب اصلی خود سید احمد مدنی با 2 میلیون و 242 هزار و 327 رأی به پیروزی برسد. دومین دورهانتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 2 مرداد 1360 برگزار شد در این دوره از رقابت ها شهید محمدعلی رجایی با کسب 12 میلیون و 770 هزار و 50 رأی از رقیب اصلی خود عباس شیبانی با 658 هزار و 498 رأی پیشی می گیرد. سومین دورهانتخابات ریاست جمهوری در تاریخ دهم مهرماه 1360 برگزار شد که در آن آیت الله خامنه ای با کسب 15 میلیون و 905 هزار و 987 رأی پیروز انتخابات شود و رقیب اصلی وی یعنی سید علی اکبر پرورش تنها توانست 338 هزار و 294 رأی کسب کند. 25 مرداد سال 1364 مصادف با چهارمین دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که در این انتخابات آیت الله خامنه ای با کسب 12 میلیون و 205 هزار و 12 رأی بار دیگر پیروز انتخابات شد و رقیب اصلی وی سیدمحمود کاشانی با کسب یک میلیون و 402 هزار و 953 رأی در رتبه دوم قرار گرفت. ششم مرداد 1368 و حدود 40 روز از رحلت بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی نوبت برگزاری انتخابات دور پنجم ریاست جمهوری شد. در این دوره از انتخابات هاشمی رفسنجانی با کسب 15 میلیون و 550 هزار و 528 رأی نفر اول و عباس شیبانی رقیب اصلی وی تنها توانست 635165را کسب کند. دوره ششمانتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 21 خردادماه 72 برگزار شد که در این انتخابات نیز آقای هاشمی رفسنجانی با کسب 10میلیون و 566هزار و 499 رأی پیروز انتخابات گشته و احمد توکلی با عنوان رقیب اصلی وی توانست 4 میلیون و 26هزار و 789 رأی کسب کند. دوم خرداد سال 76 نوبت به برگزاری هفتمین دورهانتخابات ریاست جمهوری رسید که در این انتخابات سیدمحمد خاتمی با کسب 20 میلیون و 78 هزار و 178 رأی پیروز انتخابات و رقیب اصلی وی علی اکبر ناطق نوری با کسب 7 میلیون و 242 هزار و 859 رأی نفر دوم گردد. دوره هشتمانتخابات ریاست جمهوری 18 خرداد 1380 برگزار شد در این انتخابات نیز خاتمی با کسب21 میلیون و 654هزار و 320 رای پیروز انتخابات گشته و احمد توکلی با کسب 4میلیون و 636هزار و 372 رأی از گوی رقابت ها باز بماند. دوره نهمانتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 26 خرداد سال 84 برگزار شد که در این انتخابات محمود احمدی نژاد با کسب 17 میلیون و 284هزار و 782 رای از رقیب اصلی خود یعنی آقای هاشمی رفسنجانی با کسب 10میلیون و 46 هزار و 701 رأی پیشی بگیرد. 22خرداد 88 نوبت به برگزاری دهمینانتخابات ریاست جمهوری رسید که در این انتخابات رئیس جمهور مستقر یعنی محمود احمدی نژاد با کسب 24٬592٬793 میلیون پیروز انتخابات و رقیب اصلی وی یعنی میرحسین موسوی با 13٬338٬121 رای نتوانست به پاستور راه یابد. یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد 1392 برگزار گردید که طی آن حسن روحانی با کسب18٬613٬329 رای به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران برگزیده ش و در عوض رقیب اصلی وی محمدباقر قالیباف بود که توانست6٬077٬292 کسب کند. اما دوره دوازدهم ریاست جمهوری که جمعه هفته پیش یعنی 29 اردیبهشت 1396 برگزار شد. با دوره های گذشته کاملا متفاوت بود . در این دوره از انتخابات طبق آماری که تاکنون وزارت کشور اعلام کرد حسن روحانی با کسب 23٬549٬616 رای پیروز انتخابات شده و در عوض رقیب اصلی وی یعنی سیدابراهیم رئیسی با کسب15٬786٬449 در رتبه دوم قرار گیرد. همانگونه که در دوره های قبل دیدیم هیچ کدام از رقبای اصلی فرد پیروز تاکنون نتوانسته اند حدود 40 درصد آرا را کسب کنند که این موضوع در انتخابات جاری یک رکورد محسوب می شود. در این دوره رقیب اصلی فرد پیروز توانسته در 8 استان و از جمله استان سمنان به عنوان زادگاه رئیس جمهور منتخب اول شود. دوره رئیس جمهور منتخب تعداد آرا رقیب اصلی تعداد آرا اول سید ابوالحسن بنی صدر 10753752 سید احمد مدنی 2242327 دوم محمدعلی رجایی 12770050 عباس شیبانی 658498 سوم سید علی خامنه ای 15905987 علی اکبر پرورش 338294 چهارم سید علی خامنه ای 12205012 سید محمود کاشانی 1402953 پنجم اکبر هاشمی رفسنجانی 15550528 عباس شیبانی 635165 ششم اکبر هاشمی رفسنجانی 10566499 احمد توکلی 4026789 هفتم سید محمد خاتمی 20078178 علی اکبر ناطق نوری 7242859 هشتم سید محمد خاتمی 21654320 احمد توکلی 4636372 نهم محمود احمدی نژاد 17284782 اکبر هاشمی رفسنجانی 10046701 دهم محمود احمدی نژاد 24592793 میرحسین موسوی 13338121 یازدهم حسن روحانی 18613329 محمدباقر قالیباف 6077292 دوازدهم حسن روحانی 23549616 سید ابراهیم رئیسی 15786449