پایگاه خبری الف 15 شهريور 1396 ساعت 12:05 http://alef.ir/vdcf0cdtjw6dx1a.igiw.html?508924 -------------------------------------------------- عنوان : هندوانه‌ ۵۰ تومانی روی دست کشاورز ماند -------------------------------------------------- متن : تسنیم نوشت: موضوعتولیدبیش از اندازهیا کمتر از نیازیکمحصول کشاورزی در کشور ازسال هایمتمادی وجود دارد و دولت برای جلوگیری از ضرر وزیانتولیدکنندگاندر برخیمحصولاتاقدام به خرید تضمینی وتوافقیمحصولات آنها به قیمتی فراتر از بازارمی کندتا از این طریق از میزان ضرر و زیانتولیدکنندگانبکاهد. برخی از محصولات اما شامل این خرید توافقی و تضمینی نمی شود و کشاورزان باوجودزحمت وسرمایه گذاریکهکرده اندحتی امکان برداشت محصول خود از زمین هایکشاورزی را ندارند و قیمت در بازار به شکلی تعیین می شود که حتی پاسخگویهزینه هایبرداشت و حمل و نقل به بازارعمده فروشیمحصول نیست. بنابراین گزارش روز گذشته نیز فیلمی ازیککشاورز در فضای مجازی منتشر شد که کشاورز با مشاهده خرید هر کیلوگرم از این محصولباقیمت50تومان درسر زمینمحصولات خود را از بینمی برد. هزینه حمل و نقل هر کیلوگرم هندوانه تا تهران 100 تومان حسین مهاجران رئیساتحادیهبارفروشانمیوه وتره باردراین باره گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم هندوانه در میادین میوه وتره باربه قیمت200تا300تومان از کشاورز خریداری می شود اما اگر این محصول کیفیت کمتری داشته باشد قیمت های پایین تری دارد و حتی ممکن است هر کیلو50تومان نیز خریداری نشود. وی افزود:هندوانه ایکه در پشت وانت و برخی ازواحدهایصنفی بهقیمتهر کیلوگرم300تومانخریداریمی شودبه قیمت همان50تومان از کشاورزان خریداری شدهاست. رئیساتحادیهبارفروشانمیوه وتره بارادامه داد: هندوانه موجود در بازار ازشهرستان هایاراک، همدان و اطراف تهران به کشورمی آید که متوسط هزینه حمل ونقلاین محصولات به تا تهران حدود هر کیلوگرم100تومان است. یک مقام مسئول: کشاورزان به جای هندوانه کلزا بکارند بنابر این گزارش چندی پیش نیز گزارشی درباره وضعیت کشت و مشکلات تولید هندوانه در کشور منتشر کرده بود که مدیر کشاورزی شهرستان کهگیلویه به صراحت اعلام می کند که متوسط خرید هر کیلو گرم هندوانه از کشاورزان منطقه حدود 70 تومان است. سید عمران تقویدر این ارتباط گفته بود:به دلیل بسته شدن مرزها در استان های مرزی کشور، استقبال خوبی از خرید هندوانه کشاورزان صورت نگرفت.امسال به دلیل نبود بازار مناسب قیمت فروش هندوانه در کهگیلویه به 700 ریال رسید . تقوی به برنامه های جهاد کشاورزی برای جایگزین کردن محصولات با مصرف کم آب به جای هندوا