پایگاه خبری الف 15 شهريور 1396 ساعت 12:05 http://alef.ir/vdcf0cdtjw6dx1a.igiw.html?508924 -------------------------------------------------- عنوان : هندوانه‌ ۵۰ تومانی روی دست کشاورز ماند -------------------------------------------------- متن : تسنیم نوشت: موضوعتولیدبیش از اندازهیا کمتر از نیازیکمحصول کشاورزی در کشور ازسال هایمتمادی وجود دارد و دولت برای جلوگیری از ضرر وزیانتولیدکنندگاندر برخیمحصولاتاقدام به خرید تضمینی وتوافقیمحصولات آنها به قیمتی فراتر از بازارمی کندتا از این طریق از میزان ضرر و زیانتولیدکنندگانبکاهد. برخی از محصولات اما شامل این خرید توافقی و تضمینی نمی شود و کشاورزان باوجودزحمت وسرمایه گذاریکهکرده اندحتی امکان برداشت محصول خود از زمین هایکشاورزی را ندارند و قیمت در بازار به شکلی تعیین می شود که حتی پاسخگویهزینه هایبرداشت و حمل و نقل به بازارعمده فروشیمحصول نیست. بنابراین گزارش روز گذشته نیز فیلمی ازیککشاورز در فضای مجازی منتشر شد که کشاورز با مشاهده خرید هر کیلوگرم از این محصولباقیمت50تومان درسر زمینمحصولات خود را از بینمی برد. هزینه حمل و نقل هر کیلوگرم هندوانه تا تهران 100 تومان حسین مهاجران رئیساتحادیهبارفروشانمیوه وتره باردراین باره گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم هندوانه در میادین میوه وتره باربه قیمت200تا300تومان از کشاورز خریداری می شود اما اگر این محصول کیفیت کمتری داشته باشد قیمت های پایین تری دارد و حتی ممکن است هر کیلو50تومان نیز خریداری نشود. وی افزود:هندوانه ایکه در پشت وانت و برخی ازواحدهایصنفی بهقیمتهر کیلوگرم300تومانخریداریمی شودبه قیمت همان50تومان از کشاورزان خریداری شدهاست. رئیساتحادیهبارفروشانمیوه وتره بارادامه داد: هندوانه موجود در بازار ازشهرستان هایاراک، همدان و اطراف تهران به کشورمی آید که متوسط هزینه حمل ونقلاین محصولات به تا تهران حدود هر کیلوگرم100تومان است. یک مقام مسئول: کشاورزان به جای هندوانه کلزا بکارند بنابر این گزارش چندی پیش نیز گزارشی درباره وضعیت کشت و مشکلات تولید هندوانه در کشور منتشر کرده بود که مدیر کشاورزی شهرستان کهگیلویه به صراحت اعلام می کند که متوسط خرید هر کیلو گرم هندوانه از کشاورزان منطقه حدود 70 تومان است. سید عمران تقویدر این ارتباط گفته بود:به دلیل بسته شدن مرزها در استان های مرزی کشور، استقبال خوبی از خرید هندوانه کشاورزان صورت نگرفت.امسال به دلیل نبود بازار مناسب قیمت فروش هندوانه در کهگیلویه به 700 ریال رسید . تقوی به برنامه های جهاد کشاورزی برای جایگزین کردن محصولات با مصرف کم آب به جای هندوانه اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه هندوانه، یونجه، برنج محصولات پر مصرفی هستند ما در فصل های زراعی آینده برنامه داریم که کشاورزان را به سمت محصولات استراتژک مانند کلزا سوق دهیم. نظارت الکترونیک برمحصولات کشاورزی در این گزارش همچنین کشاورزان از عدم سود دهی در کشت محصول خود گلایه میکنند که مشابه این گلایه ها در محصولات دیگری مانند: سیب زمینی، پیاز، سیب درختی، گوجه فرنگی، انگور و غیره نیز در گذشتهمشاهده شده بودو مانند دور باطلی هرساله ادامه دارد اما محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در آغاز سال زراعی سال جاری جدید خبر مهمی داد که گویا رفع کننده این مشکل طی یک سال آینده است. حجتی در این همایشبا اشاره به اینکه کشاورزی کشور هنوزبه صورت سنتی اداره می شود اظهار داشت:با اجرای الگوی کشت به ویژه در محصولات اساسیمی توانیم تولید را مدیریت کنیم تادیگر شاهد کاهش یا افزایش تولید در محصولی خاص مانندپیاز و سیب زمینی نباشیم. وی افزود: با اجرای الگوی کشت، اگر قرار است محصول پیاز در منطقه بناب هزار هکتار کشت شود باید بتوانیم براساس برآوردی که از نیاز بازار داخل داریم برنامه تولید را برای نقاط دیگر کشور اجرا کنیم و اجازه ندهیم در مناطق مختلف کشور بیشتر از سطحی که در برنامه تعیین شده است، زیرکشت برود. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با استفاده از مدیریت لحظه ای در مزارع کشور می توانیم برآورد دقیقی از کشت و تولید هر محصول داشته باشیم تا در زمانی که در منطقه ای به هر علتی میزان تولید محصولی کاهش یافت آن را در منطقه دیگری کشت کنیم تا با کسری تولید مواجه نشویم. وی تصریح کرد: در بخش کشاورزی متهم هستیم که نمی توانیم میزان تولید پیاز و سیب زمینی را مدیریت کنیم البته بخشی از این اتفاق طبیعی است اما نمی توانیم این ضعف را توجیه کنیم بلکه باید با برنامه های مدیریتی از وقوع چنین مسائلی جلوگیری کنیم.