پایگاه خبری الف 12 تير 1396 ساعت 14:55 http://alef.ir/vdcfxcdjyw6dcea.igiw.html?488701 -------------------------------------------------- عنوان : طراحی سامانه هوشمند داروهای ضد سرطان از سوی محققان کشور -------------------------------------------------- متن : از سوی محققان کشور سامانه دارورسان هوشمندی طراحی شد که قابلیت رهایش کنترل شده و رسانش هدفمند داروهای ضد سرطان را دارد. به گزارش ایسنا، طرح سامانه دارورسان هوشمند با پاسخگویی دوگانه و همزمان به شرایط دمایی و pHو قابلیت رهایش کنترل شده و رسانش هدفمند داروهای ضد سرطان با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران اجرایی شد. عملکرد سامانه دارورسان مورد استفاده در این پژوهش بر اساس پاسخگویی به محرکدما و pH است. در سامانه دارورسانتولیدشده علاوه بر لحاظ شدن پاسخگویی به محرک های محیطی، قابلیت رهایش کنترل شده نیز در آن دیده شده است که برای دستیابی به این مهم و تهیه یک سامانه دارورسان ایده آل در این پژوهش نانوذرات سیلیس میان متخلخل مغناطیسی با سرپوش سیکلودکسترینی حساس به pH اصلاح شد و پس از بارگذاری داروی ضد سرطان، با یک لایه بسیار حساس به دما با ساختار پلی اکریلامید پوشش داده شد. قابلیت بارگذاری بالای دارو (اعم از آبدوست و آبگریز)، خاصیت مغناطیسی جهت رسانش هدفمند، افزایش زمان ماندگاری سامانه در بافت هدفو رهایش کنترل شده دارو و هدفمند به بافت سرطانی از جمله اهداف انجام این طرح هستند.