پایگاه خبری الف 31 خرداد 1396 ساعت 14:40 http://alef.ir/vdcg7n9txak97x4.rpra.html?485282 -------------------------------------------------- عنوان : شروط استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس اعلام شد -------------------------------------------------- متن : معاون نظارت بر اجرای استانداردسازمان ملی استاندارد ایران گفت: در کمیته فنی تدوین استاندارد، استاندارد خمیرمرغ را تدوین و اجرای آن را از تاریخ ۳۰ / ۲/ ۱۳۹۶ تصویب کردیم. به گزارش سازمان ملی استاندارد، وحید مرندی مقدم با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیریتی در  خصوص تولید سوسیس و کالباس گفت: طبق استاندارد تدوین شده، تولید کنندگان موظف به رعایت شرایط و الزامات استفاده از خمیرمرغ در سوسیس و کالباس هستند در غیر این صورت استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس همچنان ممنوع است. وی الزامات و شرایط استفاده از خمیرمرغ در سوسیس و کالباس را استفاده از مرغ های مورد تایید سازمان دامپزشکی، تولید خمیر مرغ در کارخانه تولید سوسیس و کالباس، ممنوعیت حمل و نقل خمیر مرغ در بین واحدهای تولیدی، ممنوعیت استفاده از بافت های غیرمجاز ( روده و کبد)، تولید روزانه خمیر مرغ، استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های ۶۰ - ۴۰ درصد، استفاده اجباری از روکش یا پوشش زرد رنگ که روی آن به صورت خوانا نوشته شده باشد کالباس با خمیر مرغ دانست و تاکید کرد: فقط واحدهای تولیدی دارای پروانه تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به تولید فرآورده سوسیس و کالباس با استفاده از خمیرمرغ هستند. گفتنی است: سازمان ملی استاندارد ایران در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۰  استفاده از خمیرمرغ را به علت استفاده از ضایعات مرغ در تولید سوسیس و کالباس ممنوع اعلام کرده بود.