پایگاه خبری الف 12 خرداد 1396 ساعت 13:26 http://alef.ir/vdci3va5vt1ayw2.cbct.html?478598 -------------------------------------------------- عنوان : هشدار معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور درباره دوقطبی‌ساز در کشور -------------------------------------------------- متن : معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با ارائه تحلیلی درباره خاستگاه و عواقب دوقطبی سازی در کشور، نسبت به ایجاد این فضا در کشور هشدار جدی داد. حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: گام نوین برخی دوستان در تداوم همان کپی برداری (۴٪- ۹۶٪)، ذهنیت سازی اجتماعی(۱۶- ۲۴) با تبدیل نماد "فقر- غنا"به "فرشته- شیطان" یا "پاک- پلید" است؛ این اقدام برای دو قطبی سازی شدید در کشور، در پسا انتخابات، با گسترش از اقتصاد به عرصه فرهنگ و رسانه طراحی شده است؛ اما این گام جدید اقدامی خطرناک است؛ تئوری جامعه"پاک- پلید" اندیشه ای بحران آفرین در تاریخ، با ظاهری متین بوده است؛ تفکری خطرناک، که حاصلی جز خشونت، نزاع فکری و حرمت زدایی ملی در بر ندارد . در این طراحی، حیات اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای، تاوان بحران ها را پرداخته و جامعه حساسیت خود را به جهت نابسامانی های روانی در این تقابل از دست خواهد داد. با کشاندن این تقابل به عرصه اجتماعی، جامعه به پلید و پاک و... تبدیل و دولت و مردم رای داده به آن به پلید و شیطان و مخالفان به پاک و فرشته تبدیل می شوند. آرامش پسا انتخابات دوباره به التهاب تبدیل و تقابل مومنین و غیرمومنین، عرصه ی ساختن کشور را تنگ و نگرانی های اجتماعی به سمت نارضایتی سوق می یابد؛ این تقابل احتمالا به نهادها و شوراهای عالی کشور هم کشیده شده، یکپارچگی آنان به خطر افتاده و دو قطبی دولت و حامیان آن، در برابر غیر دولتی ها پدید می آید؛ دروغ و خشونت؛ تهمت و افترا؛ التهابات اجتماعی؛ خبرسازی های جعلی؛ یکدیگر را به جان هم انداختن؛ حرمت قلم و زبان نگاه نداشتن و... آینده را پر مخاطره می کند. قطبی سازی کشور به جامعه"پاک- پلید" ؛ انشقاق در نهادهای ملی؛ بحران زایی؛ التهاب آفرینی اجتماعی و... به نفع کشور نیست و سرمایه اجتماعی را نابود می کند. هشیار باشیم و باور کنیم انتخابات تمام شده است؛ بر سر شاخ، بن نبریم؛ سینه ها از کینه ها پاک کنیم؛ دست به دست هم دهیم؛ و به یاری این ملت بشتابیم.