پایگاه خبری الف 20 خرداد 1396 ساعت 22:57 http://alef.ir/vdcjavexhuqeotz.fsfu.html?481379 -------------------------------------------------- عنوان : اخراج یک سگ از اداره پلیس به علت مهربان بودن -------------------------------------------------- متن : فرماندار،یک قرارداد تازه به این سگ میدهد با عنوان سگ تشریفاتی کاخ فرمانداری که به مردم خوش آمد بگوید. اثر انگشت سگ را در قرارداد مشاهده کنید.