پایگاه خبری الف 8 خرداد 1395 ساعت 15:58 http://alef.ir/vdcjyaetmuqeivz.fsfu.html?357106 -------------------------------------------------- عنوان : رمضان امسال ،کمبودی در بازار مرغ نداریم -------------------------------------------------- http://tejaratnews.com/Pages/News-27340-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85_.aspx متن :