توضیحی درباره نویسنده مقاله" متلک پرانی"

29 دی 1395 ساعت 17:05


الف : با توجه به تماس و ارسال توضیحاتی از صندوق توسعه ملی  اعلام می گردد نویسنده مقاله  "متلک پرانی" هیچ نسبتی  با آقای احمد دوست حسینی رییس صندوق توسعه ملی نداشته و صرفا یک تشابه اسمی است .


کد مطلب: 436578

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdca0inya49nem1.k5k4.html?436578

الف
  http://alef.ir