اطلاع ندادن کودک آزاری جرم است

1 شهريور 1396 ساعت 15:03


معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تلفن اورژانس اجتماعی با شماره 123، گفت: اگر کسی می داند که جایی کودک آزاری اتفاق افتاده حتما باید آن را خبر دهد و عدم اطلاع آن جرم است به آن معنا که برای آن حبس و جزای نقدی در نظر گرفته اند.

حبیب الله مسعودی فرید روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر در همسایگی فردی، موردی از کودک آزاری اتفاق افتاد، او نمی تواند بگوید 'به من ارتباطی ندارد' چرا که طبق قانون ارتباط دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد هنگام مشاهده موارد کودک آزاری می گویند که 'بچه خودش است' یا در موارد همسرآزاری می گوید 'این مساله به من ربطی ندارد' در صورتی که طبق قانون این موارد به ویژه کودک آزاری باید با شماره تلفن 123، اطلاع داده شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات برای مبارزه با کودک آزاری، افزایش توجه حوزه های انتظامی و قضائی و شدت عمل با اینگونه موارد و اطلاع رسانی درباره تبعات کودک آزاری هست. یعنی کسی که کودک آزاری می کند ، چه از نزدیکان کودک باشد و چه حتی پدر و مادر کودک درصورت کودک آزاری باید بدانند که چه تبعاتی دارد و این مساله می تواند اثر بازدارندگی داشته باشد.

**کودک آزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس در سال 81 درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ، کودک آزاری یک جرم عمومی است به آن معنا که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اگر بطورمثال اورژانس اجتماعی یا هرکس دیگر به قوه قضائیه و دادگستری خبر دهد که یک کودک آزاری اتفاق افتاده است، قوه قضائیه حتما آن را پیگیری می کند و نیازی به این ندارد که حتما باید شاکی خصوصی بیاید شکایت کند.

مسعودی فرید افزود: با اعلام اورژانس اجتماعی به قوه قضائیه ، طبق قانون ، قوه قضائیه باید پیگیری های خود را بکند و مردم نیز باید حتما خبر دهند و این اطلاع رسانی و بحث های حقوقی ، قضائی و انتظامی و شدت عمل به خرج دادن در عرصه انتظامی و قضائی با موارد کودک آزاری می تواند اثر بازدارنده داشته باشد.


کد مطلب: 504770

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdca0ynmw49nw01.k5k4.html?504770

الف
  http://alef.ir