خسارات باغ های مرکبات تحت پوشش بیمه

بخش تعاملی الف - رامین امینی زارع

29 آذر 1395 ساعت 8:10
صندوق بیمه کشاورزی غرامت باغداران مرکبات که دارای بیمه نامه هستند را پرداخت خواهد کرد. مدیریت ریسک در بخش کشاورزی که عملا مانند کارخانه تولید غذا در عرصه ای بی حصار است اهمیت زیادی دارد. ریسک های بخش کشاورزی به دودسته کلی ریسک های فنی و مالی تقسیم بندی می شوند، ریسک های فنی توسط کشاورزان، سمن ها و دولت ها مدیریت می شوند وبخشی از ریسک های مالی توسط سازوکار مترقی بیمه کشاورزی به منظور استمرار تولید و کمک به تحقق امنیت غذایی در کشور های جهان انجام می شود.

واقعیت این روزهای جهان وبه ویژه اقلیم شکننده خاور میانه کوتاه شدن دوره بازگشت خسارات ازدوره های بیست ساله به ده ساله است؛ نمونه روشن آن دوره بازگشت خسارت سرمادر مرکبات است که اینک دردوره ای کمتر از ده سال بازگشته است و موجب مرگ سپید درختان مهربان و سخاوتمند مرکبات در کناره دریای مازندران گردیده است.

در پهنه شمالی درسه استان آسیب دیده گیلان، مازندران و گلستان حدود 7 هزار هکتار باغ مرکبات زیر پوشش بیمه قرار دارد. در پی رخداد سرما و یخبندان و بارش برف دراوایل آذرماه جاری که موجب بروز خسارت در استان های شمالی کشور شد، باغداران خسارت دیده که پیش ترنسبت به خرید بیمه نامه مرکبات اقدام کرده اند،

می باید پیش از محو آثار خسارت به نزدیکترین شعبه اصلی و یا دفاتر شرکت های خدمات بیمه کشاورزی مراجعه و اعلام خسارت نمایند. بدیهی است طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه، اکیپ های بررسی خسارات از باغ های آسیب دیده بازدید به عمل آورده و مطابق جداول قانونی مصوب خسارات وارده به دقت ارزیابی وبرآورد خواهد شد.

قابل ذکر است هرساله بسیاری از باغدارن مرکبات در موعد مقرر ( آغاز فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه هر سال) نسبت به بیمه باغ های خود اقدام می نمایند. حق بیمه سهم باغدار درهرهکتار از 530 تا 2 میلیون وسیصد و هفتاد هزار ریال و سقف غرامات پس از بررسی و تعیین خسارات وارده از 18 میلیون تا 70 میلیون ریال متغیر می باشد.

با توجه به اهمیت تولید مرکبات در کشور، کمک دولت برای محصول مرکبات شمال تا میزان 78 درصد مشارکت در حق بیمه بوده که بالاترین میزان کمک دولت درمحصولات باغی به شمار می رود. علاوه بر آنچه که در مورد بیمه میوه مرکبات گفته شد، تنه درختان مرکبات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند. شرایط بیمه تنه درختان بسته به سن درخت، میزان خسارت و شدت خسارت متفاوت بوده و از 25 تا 60 میلیون ریال در هکتار متغیر می باشد. این درحالی است که حق بیمه پرداختی باغدار برای برخورداری ازاین پوشش حمایتی درمحدوده 700 تا 960 هزار ریال در هکتار بوده و میزان کمک دولت نیز 68% می باشد.

گفتنی است باغداران می توانند هم بیمه نامه محصول مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیموشیرین و لیمو ترش را خریداری نمایند و همچنین تنه درختان یاد شده را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند.

صندوق بیمه کشاورزی هم اینک تعداد 153 فعالیت در بخش کشاورزی را در زیربخش های منابع طبیعی، باغبانی، زراعت و دامپروری زیر پوشش حمایتی دارد.


کد مطلب: 425552

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcammnyu49num1.k5k4.html?425552

الف
  http://alef.ir