دفاع تمام قد کارشناس عراقی از سپاه در آنتن زنده شبکه من و تو

2 مرداد 1396 ساعت 10:06

درگیری کارشناسان شبکه من_و_تو روی آنتن زنده/ دفاع تمام قد کارشناس عراقی از سپاه. این اقدام وی باعث طعنه و مسخره کردن دیگر مهمانان برنامه می شود!


تماشا و دانلود


کد مطلب: 494899

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaoynyo49noa1.k5k4.html?494899

الف
  http://alef.ir