دعوا از نوع مجلسی!

25 آبان 1395 ساعت 13:02


امروز در نشست رؤسای احزاب پارلمان اوکراین با نزاع و درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان همراه بود. در ادامه این مطلب تصاویری از درگیری نمایندگان مجلس در کشورهای مختلف را مشاهده می کنیم.
 
دعوا از نوع مجلسی! 
پارلمان اوکراین . 14 نوامبر، 2016
 
دعوا از نوع مجلسی! 
 مجلس آفریقای جنوبی، 17 می 2016
 
دعوا از نوع مجلسی! 
هنگ کنگ،  24فوریه، 2015
 
دعوا از نوع مجلسی! 
 
پارلمان ترکیه در آنکارا،  19 فوریه 2015
 
دعوا از نوع مجلسی! 
 کنیا، 28 فوریه، 2014
 
دعوا از نوع مجلسی! 
 مجلس اوکراین، 10 آوریل 2016
 
دعوا از نوع مجلسی! 
 پارلمان در آنکارا، 14 فوریه، 2014
 
دعوا از نوع مجلسی! 
 اوکراین ، 8 آوریل، 2014
 
دعوا از نوع مجلسی! 
مجلس سنا ژاپن، 16 سپتامبر، 2015
 
دعوا از نوع مجلسی! 
پارلمان اوکراین، 6 ژوئن 2013  
 
دعوا از نوع مجلسی! 
پارلمان اوکراین ، 12 دسامبر 2012
 
دعوا از نوع مجلسی! 
 پارلمان اوکراین، 30 ژوئیه 2012 
 
دعوا از نوع مجلسی! 
پارلمان ترکیه در آنکارا، 8 فوریه 2012
 
دعوا از نوع مجلسی! 
مجلس ملی در سئول، 22 نوامبر 2011
 
دعوا از نوع مجلسی! 
مجلس تایپه،اول اوت 2013
 
دعوا از نوع مجلسی! 
پارلمان اوکراین ، 18 می 2011
 
دعوا از نوع مجلسی! 
پارلمان اوکراین ، 18 می 2011
 
دعوا از نوع مجلسی! 
تایپه ،  8 ژوئیه  2010
 
دعوا از نوع مجلسی! 
مجلس سئول، 22 جولای، 2009
 


کد مطلب: 414194

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaoynyy49n661.k5k4.html?414194

الف
  http://alef.ir