عباس عبدی: ادامه حصر به نفع کشور نیست/ از رئیس‌جمهور بودن احمدی‌نژاد خجالت می‌کشیدم

16 شهريور 1396 ساعت 11:07


عباس عبدی با بیان اینکه مسائل سیاسی را نمی توان از راه قضایی حل کرد در مورد حصر گفت: ادامه حصر یه نفع کشور نیست.

تسنیم نوشت: عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب که معتقد است باید در مورد حصر فارغ از مباحث 88 گفت وگو کرد، در مورد وضعیت حصر گفته است: « از موضع اصلاح‌طلبی معتقدم مهمترین مسالۀ سیاسی اصلاح طلبان باید حلِ مسالۀ حصر باشد. علتش هم این است که حصر یک نمادی بوده از یک موقعیتی که در گذشته پیش آمده و به یک شکافِ قابل توجهی میان آنها و حکومت منجر شده است و وجود همین شکاف اساساً رفتار اصلاح‌طلبانه را با اختلال مواجه کرده است. با وجودِ چنین شکافی خیلی نمی‌توانند به یک سیاستِ اصلاح‌طلبانه عمل کنند و جلو بروند».

وی با بیان اینکه « این مساله چندان آن طور که باید و شاید، و به معنای دقیق در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار نگرفت» گفت: « انتظارشان این بود که دولت این کار را کند. در حالی که به نظر من دولت یا آقای روحانی فارغ از اینکه اصلاً دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد، توان این کار را ندارد. اینکه وی رئیس شورایعالی امنیت ملی است، فرعِ بر مساله است. اصلاً یک بحث شکلی نیست که نامه‌ای نوشته شود و بخواهد که شرایط تغییر پیدا کند. بحث این است که یک مجموعه‌ای باید ارتباط خود با سیستم را روشن کنند و بعد براساس آن روش عمل کند. نیازی هم به عذرخواهی و توبه طر