شبی که خداوند با آغوش باز بنده اش را می پذیرد

26 فروردين 1395 ساعت 18:01


امشب، شب «لیلة الرغائب» است. فراوان دعا کنیم که خداوند با آغوش باز بنده اش را می پذیرد و خواسته او را بی منت اجابت می کند...

صوت

اولین شب جمعه ماه رجب از راه رسیده است. شبی که پیامبر گرامیمان درباره آن می‌فرماید: «از اولین شب جمعه در ماه رجب غافل نشوید؛ زیرا شبی است که فرشتگان آن را «لیلة الرغائب» می‌نامند. مقداری که از شب گذشت، هیچ فرشته‌ای در آسمان‌ها و زمین نمی‌ماند مگر اینکه در کعبه و اطراف آن جمع می‌شوند و برای بندگان دعا می کنند.»

این نخستین شب را گذاشته اند تا باز برگردیم و رفاقت کنیم. رفاقت با رفیقی که گفته است حتی اگر خیلی وقت باشد که قهر کرده ای، امشب زود آشتی کن. امشب از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنیم، صاحبخانه به استقبال می آید و به صحبت و نیایش و درد و دل مان گوش می سپارد ... امشب لیلة الرغائب است، می شود نیایش کرد و خیلی چیزها از خدا خواست. دنیا و آخرت را، ثروت و تملک را، بندگی، قدرت، گذشت، آرامش و ... خود خدا را. امشب مراقب آرزوها و خواسته هایمان باشیم. برای همه دعا کنیم و از خالق مهربان و بخشنده بخواهیم دستمان را بگیرد و تنهایمان نگذارد.

مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی (که روحش قرین رحمت الهی باد) در فایل صوتی که در ابتدای مطلب می شنوید درباره ماه رجب و شب ها و روزهای ویژه آن می گوید: «نسبت به ماه رحب روایات متعدد داریم که رحمت خدواند در این ماه فراوان ریزش می کند. یکی از آداب و اذکار رجب استغفار است، ذکری که گویای تقاضای تطهیر است... خداوند هم بدون منت خواسته بنده اش را می پذیرد و به تعبیر ساده با رویی باز بنده اش را بقل می کند... خدواند ملکی را در آسمان هفتم قرار داده به نام داعی که در ماه رجب هر شب تا صبح دعوت می کند که برگردید.»

آقا مجتبی تهرانی درباره دعاهای این ماه می گوید: «خداوند در دعاهایی که برای ماه رجب آمده می فرماید، اگر کسی بخواهد با من بنشیند من با او می نشینم و می گذرم از کسی که از پوزش بطلبد، اگر کسی در این ماه مرا صدا کند جوابش را می دهم و اگر درخواستی کند به او عطا می کنم و کسی که از من هدایت بخواهد او را هدایت می کنم ... این ماه را ریسمانی بین خودم و بندگان قرار دادم و کسی که این ریسمان را بگیرد به من می رسد.»

«لیلة الرغائب» به چه معناست؟

«رغائب» جمع «رغیبه» به معنای چیزی که مورد رغبت و میل است و نیز به معنای عطا و بخشش فراوان به کار می رود. بنابر معنای اول «لیله الرغائب» شبی است که میل و توجه به عبادت و بندگی در آن بسیار است و بندگان خدا در این شب گرایش زیادی به رفتن به در خانه خدا و ارتباط و انس با او دارند. بر پایهٔ معنای دوم «لیله الرغائب» شبی است که در آن عطاء و بخشش خدا بسیار است و بندگان خداوند با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایستهٔ دریافت انعام و عطا و بخشش بی کرانهٔ خدا می‌شوند. همچنین «لیلة الرغائب» یعنی شبی که میل و توجه به عبادت و بندگی در آن فراوان است و بندگان خوب و شایسته خداوند دراین شب تمایل زیادی به رفتن به در خانه خداوند و ارتباط و انس با معبود خویش دارند، در این شب عطا و بخشش خداوند فراوان است و بندگان مخلص خداوند با روی آوردن به بارگاه قدس ربوبی و خاکساری در برابر عظمت حق شایسته دریافت انعام و عطا و بخشش بیکرانه حق می‌شوند.

نماز شب آرزوها/ پیامبر درباره کسی که این نماز را بخواند چه گفت؟
 برای اولین شب جمعه ماه مبارک رجب نمازی دوازده رکعتی از سوی رسول خدا ذکر شده که فضیلت بسیاری دارد.

شکل این نماز به این صورت است که:
بین نماز مغرب و عشا دوازده رکعت نماز اقامه شود که هر دو رکعت به یک سلام ختم می شود و در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر، دوازده مرتبه سوره توحید خوانده شود.

وقتی دوازده رکعت به پایان رسید، هفتاد بار ذکر" اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله" گفته شود.

پس از آن در سجده هفتاد بار ذکر "سبوح قدوس رب الملائکة والروح" گفته شود.

پس از سر برداشتن از سجده، هفتاد بار ذکر "رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم" گفته شود. دوباره به سجده رفته و هفتاد مرتبه ذکر "سبوح قدوس رب الملائکة والروح" گفته شود. در اینجا می توان حاجت خود را از خدای متعال درخواست نمود.

پیامبر اکرم در فضیلت این نماز فرموده است: کسی که این نماز را بخواند، شب اول قبرش خدای متعال ثواب این نماز را با زیباترین صورت و با روی گشاده و درخشان و با زبان فصیح به سویش می فرستد.

پس صورت روحانی و قدسی این نماز در شب اول قبر به آن فرد می‌گوید: ای حبیب من، بشارت بر تو باد که از هر شدت و سختی نجات یافتی.

فوت شده می‌پرسد تو کیستی؟ به خدا سوگند که من صورتی زیباتر از تو ندیده‌ام و کلامی شیرین تر از کلام تو نشنیده‌ام و بویی، بهتر از بوی تو نبوئیده‌ام.

آن زیباروی پاسخ می‌دهد: من ثواب آن نمازی هستم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال به جا آوردی. امشب به نزد تو آمده‌ام تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود و قیامت بر پا شود، من سایه بر سر تو خواهم افکند.


کد مطلب: 345246

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbasbf0rhba5p.uiur.html?345246

الف
  http://alef.ir