مزار بنیتا کوچولو

13 مرداد 1396 ساعت 14:14

مزار بنیتا در امامزاده اسماعیل و ابراهیم قلعه شیخ، واقع در کهریزک است.


عکس: مزار بنیتا کوچولو


کد مطلب: 498580

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbwwbagrhb9sp.uiur.html?498580

الف
  http://alef.ir