کیهان: آمریکایی ها باز هم دبه درآورده اند

24 خرداد 1394 ساعت 23:16


روزنامه کیهان نوشت:

گفت: آمریکایی‌ها باز هم دبه درآورده‌اند و می‌گویند ایران فقط می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم را در مقیاس ۲ درصد انجام بدهد!
گفتم: قبلا که در توافق لوزان تا زیر ۵ درصد موافقت کرده بودند!

گفت: درباره فردو هم گفته‌اند فقط سیصد و چند سانتریفیوژ می‌تواند باقی بماند و آنهم به هیچوجه برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده نشود.

گفتم: اما در توافق لوزان که با هزار سانتریفیوژ در فردو موافقت کرده‌ بودند!

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یارو سوار تاکسی شده بود، هنگام پیاده شدن از راننده پرسید چقدر میشه؟ راننده گفت؛ پانصد تومان. یارو با تعجب پرسید؛ دویست تومان؟ چه خبرته؟! فوقش میشه ۱۰۰تومان و بعد یک اسکناس ده تومانی که گوشه هم نداشت به راننده داد و گفت؛ باقیش هم مال خودت!


کد مطلب: 276379

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbz0b59rhbzfp.uiur.html?276379

الف
  http://alef.ir