عطوان: اتحادیه عرب حق صحبت در مورد سوریه را ندارد

5 مرداد 1396 ساعت 13:04


تاکید اتحادیه عرب بر مخالفت با تجزیه سوریه آن هم پس از اینکه خود عضویت این کشور را به تعلیق در آورد، این سوال را مطرح می کند: اتحادیه عرب چه ارتباطی با سوریه دارد؟

به گزارش روزنامه رای الیوم، عبدالباری عطوان سردبیر این روزنامه در بررسی وضعیت اتحادیه عرب و به حاشیه رفتن آن نوشت: تاکید دبیر کل اتحادیه عرب بر مخالفت با تجزیه سوریه آن هم پس از اینکه این اتحادیه بود که عضویت سوریه را به تعلیق در آورد، این سوال را مطرح می کند: اتحادیه عرب چه ارتباطی با سوریه دارد؟

کنار رفتن اتحادیه عرب از صحنه سیاسی
از زمانی که احمد ابوالغیط پس از نبیل العربی و پیش تر از او عمرو موسی، دبیر کلی اتحادیه عرب را برعهده گرفت، خبرهای اندکی از اتحادیه عرب به گوش رسیده است و این نهاد کاملا از صحنه سیاسی کنار رفته است.

این در حالی است که کشورهایی عرب حاشیه خلیج فارس که از اتحادیه عرب به عنوان ابزاری برای اجرای نقشه های تخریبی خود استفاده کردند، اکنون درگیر جنگ سیاسی و اقتصادی هستند که چه بسا تا جنگ نظامی نیز پیش برود.

در این شرایط ابوالغیط پس از غیبتی طولانی از صحنه سیاسی و رسانه‌ای از اصول مواضع عربی در قبال بحران سوریه سخن گفته و به وحدت و حاکمیت این کشور اشاره و بر مخالفت با هرگونه نقشه تقسیم و تجریه سوریه تاکید می کند.

سوال اینجاست، ارتباط اتحادیه عرب با سوریه در شرایط کنونی چیست؟

عطوان یادآور شد اتحادیه عرب در آغاز بحران سوریه زیر سایه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس عضویت سوریه را به تعلیق در آورد و در جریان نشست سران عرب در دوحه کرسی سوریه به مخالفان این کشور داده شد و پرچم مخالفان در مقابل معاذ الخطیب که در کرسی سوریه جا گرفته بود، نصب شد.

چنین اقدامی فقط دو بار در اتحادیه عرب سابقه داشت به این معنی که تا پیش از آن یک بار عضویت لیبی تعلیق شده بود و یک بار دیگر نیز عضویت مصر به دلیل امضای پیمان کمپ دیوید به تعلیق در آمد زیرا در آن زمان سران عرب هنوز اندکی حس ناسیونالیسم عربی و شرافت ملی داشتند.

اتحادیه عرب حق صحبت در مورد سوریه را ندارد

به هر حال اتحادیه عرب دست کم در شرایط و وضعیت کنونی که دارد، حق ندارد در مورد موضع عربی و اصول سوریه صحبت کند و یا مخالفت با تجزیه این کشور را مطرح کند زیرا همین اتحادیه عرب بود که با ارسال کمک های میلیاردها دلاری و نیز محموله های بزرگ تسلیحاتی برای گروههای مسلح در سوریه زمینه تجزیه آن را فراهم کرد.

همچنین اتحادیه عرب حق دخالت در مسائل لیبی و یا یمن را ندارد زیرا همین اتحادیه  بود که پوشش شرعی بمباران لیبی توسط نیروهای ناتو را فراهم کرد و در برابر جنگ و نسل کشی در یمن سکوت و سپس از جنگ علیه عراق استقبال کرد، بنابراین حق بررسی مسائل عرب و صحبت کردن در مورد اصول آن را ندارد.

عطوان تاکید کرد، اتحادیه عرب شایسته همین وضعیت به حاشیه رفتن است که اکنون گرفتار آن شده است.

آیا عار نیست که این اتحادیه با تحریک کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در برگزاری یک نشست دست کم در سطح نمایندگان برای بررسی توطئه یهودی سازی قدس اشغالی ناکام بماند؟

آیا ننگ و عار نیست که به جز دبیر کل اتحادیه عرب  وزیران بسیاری از کشورها در بحران عربستان و متحدانش با قطر مداخله داشته باشند؟

وقتی اتحادیه عرب خود این چنین خواسته است به حاشیه رفتن آن آسان می شود.
منبع: تسنیم


کد مطلب: 496088

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcc4eq042bqox8.ala2.html?496088

الف
  http://alef.ir