برکناری رئیس هواپیمایی آتا در مشهد

21 آذر 1395 ساعت 21:22


مدیر شرکت هواپیمایی آتا مستقر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به دلیل سوء مدیریت، عدم پاسخگویی و سرگردانی بیش از 22 ساعته مسافران این شرکت، برکنار شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: پرواز شماره 5212 این شرکت که قرار بود در ساعت 20:20 روزجمعه از مشهد به مقصد تهران انجام شود، در موعد مقرر انجام نشد.

محمد باقر قاسم زاده گفت:پس از سرگردانی و معطلی بسیار مسافران این شرکت در فرودگاه مشهد، این پرواز ساعت 19 دیشب باطل شد و مسافران آن با پیگیری های اداره کل فرودگاه های استان توسط سایر پروازها به مقصد اعزام شدند .

وی گفت: در این میان حضور نیافتن رئیس این شرکت هواپیمایی در فرودگاه مشهد و عدم پاسخگویی مناسب و صحیح به مردم منجر به بروز تنش و مشکل در فرودگاه مشهد شد.

مدیر کل فرودگاه ههای خراسان رضوی افزود: به دلیل سوء مدیریت و سوء رفتار رئیس این شرکت از ادامه کار وی در فرودگاه مشهد جلوگیری شد.

قاسم زاده اظهار کرد: روسای شرکت های هواپیمایی باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند و فرودگاه مشهد نسبت به عملکرد شرکت ها در تکریم مسافران و پاسخگویی به آنان حساس است و بر این امر نظارت دارد.


کد مطلب: 423169

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcce1q0o2bqis8.ala2.html?423169

الف
  http://alef.ir