اف 15 آمریکا یا سوخو 27 روسیه؛ کدامیک قوی‌تر است؟

26 آبان 1395 ساعت 21:51


پایگاه "warrior" در گزارشی توانایی دو جنگنده اف 15 آمریکا و سوخو 27 روسیه را با هم مقایسه کرد.

العالم، پایگاه (warrior) با استناد به آمار، اف 15 را برتر از سوخو 27 دانسته و اعلام کرده است که جنگنده اف 15 طی 45 سال فعالیت خود توانسته 100 هواپیمای دشمن را سرنگون کند، بدون آنکه هیچ آسیبی ببیند.

warrior می افزاید در پرونده سوخو 27 سرنگون کردن 10 هواپیما در دوران جنگ میان اتیوپی و اریتره طی سالهای 1998 تا 2000 ثبت شده است. در این جنگ، اتیوپی با سوخو توانستند تقریبا ده جنگنده دشمن را سرنگون کنند. سوخو 27 با توانایی انجام ماموریت های متعدد در نبردهای سوریه و چچن و گرجستان شرکت کرد. البته در چچن یکی از این جنگنده ها سرنگون شد اما روشن نیست که بدون وجود هرگونه جنگنده ای در چچن، سوخو 27 چگونه سرنگون شد؟

این گزارش تاکید کرد مهم ترین نکته ای که بر اساس آن می توان در مورد هر جنگنده ای قضاوت کرد، پرونده نظامی آن در میدان های نبرد است نه ویژگی های فنی مهندسی آن. این موضوع به طور کلی درست است. از آنجا که تا کنون این دو جنگنده با یکدیگر رو در رو نشده اند، نمی توان به طور قاطع گفت که کدامیک از آنها قوی تر است.

البته در این میان، تنها یک ویدیو از مبارزۀ دوستانه میان اف 15 و سوخو 27 در آسمان آمریکا در سال 1992 در دست است که برتری سوخو را بر اف 15 به اثبات رساند؛ زیرا طی آن اف 15 هدف جنگنده سوخو 27 قرار گرفت که توانسته بود با قدرت مانور خود، پشت سر اف 15 قرار بگیرد.


کد مطلب: 414772

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccm0q0i2bqsm8.ala2.html?414772

الف
  http://alef.ir