محل دقیق واژگونی دوچرخه مرحوم گلبار نژاد در جاده کوهستانی ریو

28 شهريور 1395 ساعت 15:13

روزنامه گلوبوی برزیل محل دقیق واژگونی دوچرخه مرحوم گلبار نژاد در جاده کوهستانی ریو را منتشر کرد .
کد مطلب: 393370

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccm1q1x2bqo18.ala2.html?393370

الف
  http://alef.ir