تمرینِ مراسم تحلیف ترامپ

27 دی 1395 ساعت 18:10


نحوه تحلیف ترامپ با همان ترتیب مقامات و چینش بخش های مختلف که درمراسم اصلی برگزار می شود تمرین شد.
 
به گزارش فرادید، بیستم ژانویه یعنی روز جمعه30 دی مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهورجدید آمریکا در واشنگتن برگزار می شود.  ارتش آمریکا از تدابیر امنیتی برای روز تحلیف «دونالد ترامپ»، رئیس جممهور آمریکا خبر داد.
 
تاکنون برای تامین امنیت روز تحلیف حدود 100 میلیون دلار هزینه شده است. در این مراسم حدود 5 هزار نیروی ارتش آماده خواهند بود و همچنین قرار است 3200 افسر پلیس و 8 هزار نیروی گارد ملی در پایتخت مستقر شوند.
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ
 
تصاویر/ تمرین مراسم تحلیف ترامپ


کد مطلب: 435814

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccspq002bq148.ala2.html?435814

الف
  http://alef.ir