جلسه محاکمه قاتل آتنا

4 شهريور 1396 ساعت 12:52

جلسه محاکمه اسماعیل قاتل آتنا اصلانی دختر هفت ساله پارس آبادی در دادگاه کیفری یک استان اردبیل آغاز شد.کد مطلب: 505500

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccxpqpx2bqxp8.ala2.html?505500

الف
  http://alef.ir