زیرمیز بگیری پزشكان ادامه دارد

13 ارديبهشت 1395 ساعت 12:54


قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشكی ایران با بیان اینكه ۲۲ حكم برای پزشكان زیرمیزی بگیر صادر شده است، گفت: در حال حاضر میزان زیرمیزی در برخی از استان های كشور به صفر رسیده است، اما همچنان زیرمیزی در حوزه درمان وجود دارد.

محسن خلیلی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اگرچه در خیلی از استان ها زیر میزی به صفر رسیده و در برخی از استان ها بسیار كم شده، اما مواردی از وجود زیرمیزی در سال ۹۴ داشته ایم.
وی تصریح كرد: سامانه ۱۶۹۰ به عنوان یك مرجع برای اعلام شكایات مردم در بخش درمان است و بسیاری از مردم شكایات خود مبنی بر زیرمیزی گرفتن پزشكان را به این سامانه اطلاع می دهند.
وی اظهار داشت: حدود ۵۰۰ مورد تماس در سال گذشته با این سامانه برقرار شده كه ۹۰ درصد این تماس ها برای اعلام از نارضایتی و رسیدگی به مشكلات درمانی مردم بوده است و حدود ۴۰ مورد شكایت برای زیرمیزی بوده است.
خلیلی خاطرنشان كرد: شكایات مردم به ویژه در موضوع زیرمیزی در ستاد ۱۶۹۰ و دادسرای مربوط به سازمان نظام پزشكی مورد رسیدگی قرار گرفت كه در نهایت ۲۷ مورد از شكایات مربوط به زیرمیزی گرفتن پزشكان تایید شد.
قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشكی ادامه داد: همچنین در نهایت ۲۲ مورد از شكایات مربوط به زیرمیزی منجر به صدور حكم شده و به همین خاطر پزشكان زیرمیزی بگیر از سه ماه تا یكسال محروم از كار می شوند.
خلیلی اضافه كرد: به منظور جلوگیری از فعالیت پزشكان محروم از كار طبابت، به مراكز درمانی سطح كشور محرومیت این افراد از كار اعلام شده است.
وی گفت: اغلب مردم از وجود سامانه ۱۶۹۰ و اعلام شكایات خود اطلاع دارند و ۹۰ درصد تماس ها مربوط به مشكلات درمانی آنان است و خواستار رسیدگی به مشكلات خودشان هستند.
همچنین ایرج خسرونیا رئیس هیات بدوی رسیدگی به شكایات پزشكی هفته گذشته در یك نشست خبری از كاهش میزان شكایت های مربوط به موضوع زیرمیزی گرفتن پزشكان خبر داد و گفت: مجموع شكایات مربوط به حوزه پزشكی از آبان ماه سال ۱۳۹۳ تا پایان اسفندماه سال گذشته بیش از ۱۰ هزار مورد بود كه از این میزان ۱۰ درصد به زیرمیزی پزشكان مرتبط می شد كه این میزان نیز پس از رسیدگی كارشناسان وزارت بهداشت به كمتر از چهار درصد رسید.
خسرونیا افزود: به طور كلی شكایات مربوط به زیرمیزی پزشكان به یك تا ۲ درصد كل شكایات حوزه پزشكی كاهش یافته است اما در مقابل شكایت از بیمارستان ها به خاطر هزینه های درمانی و بستری افزایش داشته اشت.
وی تاكید كرد كه هیچ پزشكی حق گرفتن مبلغی از بیمار را در خارج از بیمارستان ندارد و همه پزشكان حتی پزشكان بسیار معروف و برجسته در مقابل قانون یكسان هستند، ادامه داد: مواردی از محكومیت پزشكان به نام داشته ایم كه طی آن به سه تا ۶ ماه محكوم شده اند.


کد مطلب: 350007

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccxxq1m2bqpx8.ala2.html?350007

الف
  http://alef.ir