محرومان، قربانی غفلت اصولگرایان و تغافل اصلاح‌طلبان

*حسن سبحانی؛ 2 خرداد 96

2 خرداد 1396 ساعت 15:06


بااینکه فقر و گرفتاری‌های اقتصادی، اجتماعی در ایران امروز، عمدتاً محصول سیاست‌های غلط تعدیل اقتصادی است که به‌طور مشترک توسط دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا، طی 28 سال گذشته، در مجالس و دولت‌های مختلف، اتخاذ، حمایت، تصویب و اجرائی شده است، اما عجیب است که در مجادلات انتخاباتی اخیر، نمایندگان جناح اصولگرا، بدون عنایت به سیاست‌های اقتصادی مسبب فقر، جانب حمایت از فقیران و تهیدستان و حاشیه‌نشینان را گرفتند و غافل شدند که فقیران، محصول اقدامات گذشته خودشان و جناح اصلاح‌طلب می‌باشند.

در مقابل، نمایندگان جناح اصلاح‌طلب با پوپولیست و عوام‌گرا خواندن رقیبان خودشان، زیرکانه از قبول مسئولیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی فقر آفرین خود، طی بیش از دو دهه گذشته شانه خالی کردند و در این میان، بازهم این محرومان بودند که در معرکه سیاست و جنگ قدرت بین جناح‌ها، قربانی غفلت اصولگرایان و تغافل اصلاح‌طلبان شدند.

آری، ده‌ها میلیون انسان شریف و محروم از طبقات ضعیف و متوسط دارای این نقش‌آفرینی در سیاست شده‌اند که در یک سکانس انتخاباتی، قربانی سیاست‌های فقر زای جناح به قدرت رسیده با آرای خود می‌شوند و در سکانسی دیگر ناچار می‌شوند با توجه به ادعاهای جناح‌ها برای خارج نمودن آنان از فقر و گرفتاری، یک‌بار دیگر به سیاست‌های اقتصادی فقر آفرین رای بدهند.

ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار
تا باز که او را بکشد آن‌که تو را کشت.

*استاد اقتصاد دانشگاه تهران


کد مطلب: 475073

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcd5k0osyt05z6.2a2y.html?475073

الف
  http://alef.ir