واکنش ابوطالبی به نقض روح برجام

28 تير 1396 ساعت 20:07


معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در یادداشتی توئیتری به مساله افزایش موارد نقض روح برجام از سوی آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا در یادداشت حمید ابوطالبی آمده است : گزارش‌دهی منفی وسخنان رتوریک آمریکا و ایران در خصوص نقض قطعی روح برجام، درسطوح تاثیرگذار به شکل بی سابقه ای وسعت یافته است،اگر این امر گامی تاکتیکی برای کاهش فشار داخلی در دو کشور با پیچیدگی‌های آن است- باوجود آنکه میتواندبه سرعت غیرقابل کنترل شود-چندان مشکل آفرین نیست، اماچنانچه این امرگامی استراتژیک برای عبورازنقض روح به متن،وزمینه‌سازی رقابتی برای اعلام نقض برجام است، گامی به‌واقع مشکل‌زا وخطرآفرین است.

این یادداشت می‌افزاید :این روزها تمسک غیرتفکیکی به گامهای تاکتیکی و استراتژیکی درموضوعات مرتبط و یاغیرمرتبط بابرجام و به صورت غیراستراتژیک در دو کشور در حال افزایش است.


کد مطلب: 493776

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcd5s0o9yt0n56.2a2y.html?493776

الف
  http://alef.ir