اعضای شورای شهر در مترو

1 شهريور 1396 ساعت 18:59

اعضای شورای شهر تهران برای رفتن به حرم امام راحل منتظر قطار خالی بودند و سرانجام با سوار شدن در دو واگن به سمت حرم رفتند.


 اعضای دوره پنجم شورای شهر تهران برای تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و دیدار با سید حسن خمینی یادگار امام(ره) با مترو به سمت حرم حرکت کردند.

اعضا پس از ورود به ایستگاه مترو امام خمینی (ره) دقایقی را منتظر ورود واگن خالی مانند و سر انجام با سوار شدن در واگن خالی بانوان و یک واگن دیگر، یکی از قطارها به سمت حرم حرکت کردند.

قرار است از ایستگاه بعد در این واگن ها هم مسافرگیری انجام شده و شهروندان با اعضای شورای شهر رو در رو شوند.کد مطلب: 504818

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdfo0kjyt0zj6.2a2y.html?504818

الف
  http://alef.ir