سربرآوردن نازی‌های از آمریکا

23 مرداد 1396 ساعت 19:00

طی روزهای اخیر خشونت ها در "ویرجینیا" توجه رسانه های خبری جهان را به خود جلب کرده است؛ منشا این اعتراضات گروه های "نژادپرست" این کشور هستند که با پرچم نازی ها در اعتراضات شرکت می کنند. درگیری ها زمانی آغاز شد که مقامات "شارلوتزویل" در ویرجینیا اجازه دادند راست‌گرایان و سفیدپوستان ملی‌گرا در اعتراض به برداشته‌شدن تندیس یکی از فرماندهان جنگ داخلی آمریکا، تظاهرات کنند. در این تظاهرات ملی گرایان سفیدپوست در حالی که پرچم های کنفدراسیون را تکان می دادند به سر دادن شعارهایی با مضمون شعارهای تندروانه آلمان های نازی پرداختند. همچنین برخی تظاهرات کنندگان کلاه خود بر سر و سپر در دست داشتند و با مخالفان نزادپرستی و پلیس به شدت درگیر شدند. این درگیری ها سبب شد دولت در این منطقه وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. این درگیری ها سه کشته و 35 زخمی تا کنون برجای گذاشته است.کد مطلب: 501839

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdsf0knyt0zj6.2a2y.html?501839

الف
  http://alef.ir