عبدالحمید معافیان شهردار شیراز شد

28 مرداد 1396 ساعت 21:03


عبدالحمید معافیان با ۱۳ رای شهردار شیراز شد.

به گزارش مهر، رئیس شورای منتخب پنجم شهر شیراز گفت: عبدالحمید معافیان با کسب اکثریت آرا شهردار شیراز شد.

احمد رضا دستغیب تصریح کرد:گزینه های نهایی شهرداری شهر شیراز، حیدر اسکندرپور، عبدالحمیدمعافیان، نادر طیبی،  محمد رضاحسن پور و احمد موسوی بودند.


کد مطلب: 503431

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdss0kfyt0zo6.2a2y.html?503431

الف
  http://alef.ir