داعش از نمای نزدیک

3 مهر 1395 ساعت 20:37

خبرگزاری رویترز در گزارشی که می‌بینید تصاویری از از چهره های اعضای گروه تروریستی داعش منتشر کرد.


چهره های اعضای داعش‎

چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎
چهره های اعضای داعش‎


کد مطلب: 395324

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdxk0soyt0ns6.2a2y.html?395324

الف
  http://alef.ir