کاهش قابل‌توجه صادرات برق کشور

26 خرداد 1395 ساعت 10:45


آمارها نشان می‌دهد صادرات برق ایران کاهش چشمگیری داشته است که این کاهش صادرات به‌ویژه به کشور عراق که اصلی‌ترین بازار صادراتی برق ایران بوده، مربوط است.

به‌گزارش ایسنا بر اساس آخرین آمار، در فروردین ماه سال ۹۲ از ایران ۵۵۶ میلیون کیلووات ساعت برق به کشور عراق صادر می شده است. این میزان در فروردین سال ۹۳ به ۵۴۷ میلیون کیلووات رسیده، اما در فروردین سال ۹۴ به ۲۳۵.۵ میلیون کیلووات ساعت کاهش یافته است. با دامه این روند کاهشی این میزان در فروردین سال جاری به ۵۰ میلیون کیلووات ساعت سقوط کرده است یعنی کمتر از ۱۰ درصد صادرات در سال ۱۳۹۲.

همچنین صادرات برق ایران در فروردین سال ۹۲ به پاکستان معادل ۲۹ میلیون کیلووات ساعت بوده، این میران در فروردین سال ۹۳ به ۳۵ میلیون کیلووات ساعت رسیده است. همچنین در فروردین ماه سال ۹۴ میزان صادرات برق ایران به پاکستان به ۳۷ میلیون کیلووات ساعت رسیده و در فروردین سال ۹۵ صادرات برق ایران به پاکستان معادل ۳۸ میلیون کیلووات در ساعت ثبت شده است.

علاوه‌بر این صادرات برق ایران به ترکیه نیز کاهش یافته، همچنان که در فروردین سال ۹۲ صادرات برق ایران به ترکیه ۲۳۰ میلیون کیلووات ساعت بوده و در فروردین سال ۹۳ این میزان به ۲۴۸ میلیون کیلووات در ساعت رسیده و در فروردین ماه ۹۴ به ۱۹۰ میلیون کیلووات ساعت رسیده است. گفتنی است در فروردین ۹۵ صادرات برق به ترکیه به ۴۴ میلیون کیلووات سقوط کرده است.

همچنین درفرودین ماه سال ۹۵ میزان صادرات برق به ارمنستان ۰.۸ میلیون کیلووات ساعت و در اردیبهشت ماه سال جاری ۱ میلیون کیلووات ساعت تخمین زده شده و این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته میزان صادرات برق به ارمنستان ۱۱ میلیون کیلووات ساعت و در اردیبهشت ماه نیز ۰ بوده است.

از سوی دیگر در فروردین ماه امسال ۲ میلیون کیلووات ساعت برق به نخجوان و در اردیبهشت سال جاری ۳ میلیون کیلو وات ساعت برق صادر شد این در حالی است که در سال گذشته فروردین ماه ۲ میلیون کیلووات ساعت برق از سال جاری و ۰.۰۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۹۵ صادر شد.

همچنین میزان صادرات برق به ارمنستان در فروردین سال ۹۳ به ۶.۵ میلیون کیلووات ساعت رسید و این در حالی است که در اردیبهشت سال ۹۳ و فروردین سال ۹۲ میران صادرات برق ایران به کشور ارمنستان ۰ بوده است اما در اردیبهشت سال ۹۲ معادل ۸.۴ میلیون کیلو وات ساعت برق به ارمنستان صادر شد.

میزان صادرات برق در سال ۹۴ به عراق ۶۸۳۲.۶، پاکستان ۴۳۷.۳، افغانستان ۶۱۸.۶، ترکیه ۱۷۲۴، ارمنستان ۴۲، ‌نخجوان ۴۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است. همچنین در در سال ۹۳ به عراق ۶۰۳۱، پاکستان ۴۲۹، افغانستان ۷۳۵.۸، ترکیه ۲۱۹۱، ارمنستان ۸۱ و نخجوان ۵۷ میلیون کیلو وات برق صادر شده است. علاوه براین بر اساس امار منتشر شده میزان صادرات به عراق در سال ۹۲ معادل ۷۷۸۷ پاکستان ۳۹۸، افغانستان ۷۱۸، ترکیه ۲۴۲۶، ارمنستان ۷۸و نخجوان ۵۸ میلیون کیلو وات ساعت بوده است.


کد مطلب: 362807

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdzx0s5yt09j6.2a2y.html?362807

الف
  http://alef.ir