کاسپینی‌ها مقابل بانک مرکزی کفن پوش شدند

8 خرداد 1396 ساعت 21:33

امروز سپرده گذاران کاسپین از سراسر کشور راهی میرداماد شدند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی باردیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان برج میرداماد برسانند. تجمع امروز کاسپینی ها مقابل ساختمان بانک مرکزی موجب مسدود شدن خیابان میرداماد و اختلال در رفت و آمد شد. سپرده گذاران کاسپین که امروز هم کفن پوش شده اند در خیابان میرداماد تجمع کرده اند.


https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/03/08/139603081159140411017954.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/03/08/13960308122646506110182710.jpg
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/03/08/13960308120037309110179610.jpg
 


 
 


کد مطلب: 477199

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdceof8eojh8fzi.b9bj.html?477199

الف
  http://alef.ir