تحلیل شکست اصولگرایان در تهران

13 اسفند 1394 ساعت 8:01


امیرمحبیان به روزنامه اعتماد گفت:جریان اصولگرایی به سمت ائتلاف با جبهه پایداری رفت. همان زمان ما هشدار داده و بارها گفتیم که اگر هم وارد مذاکره با این جریان شدید به صورت فعال وارد شوید.

در هر صورت جبهه پايداري هم بخشي از جريان اصولگرايي است اما خيلي‌ها گفتند كه اگر فرمان را به دست آنها بسپاريد و يك پيام به مردم بدهيد، اين برداشت ايجاد مي‌شود كه در واقع جريان اصولگرايي متمايل به جبهه پايداري است و مغلوب تندخويي سياسي شده است و عليه شما نتيجه خواهد داد.

متاسفانه دوستان ما به اين هشدارها توجهي نكردند ودر اتاق‌هاي در بسته تصميمات خود را اتخاذ كردند. حتي ما شاهد اين بوديم كه در اين تحليل آقاي لاريجاني و احمدي‌نژاد هم وحدت داشتند. آن‌گونه كه در خبرها شنيده‌ايم حتي احمدي‌نژاد هم معتقد بود اين ليست نمي‌تواند پيروز شود. بعد از اينكه ليست منتشر شد ديديم كه ٤٧ درصد افرادي كه در ليست متعلق به جبهه پايداري بودند، ٢٧ درصد به رهپويان و جمعيت ايثارگران و مابقي تقسيم شده بودند. به خصوص كه ١٥ درصد نيز ناشناس بودند. مجموعه اين قضايا سبب شد كه تصويري ايجاد شود كه جريان اصولگرايي اسير هياهوي تيم جبهه پايداري شده و حتي حزبي مثل موتلفه كه معمولا به صورت سنتي آرام و محافظه‌كار عمل مي‌كرده است به سمت آنها تمايل پيدا كرده است.

بنابراين جريان اصولگرايي ديگر جريان فراگير وسيعي كه همه گروه‌ها را در خود دارد نبود. پيام دوم بعد از برخورد‌ها با آقاي لاريجاني ارسال شد. ما شاهد بوديم كه جريانات سنتي اصولگرا مثل موتلفه و برخي ديگر از افراد شروع كردند مواضع انتقادي شديد در مورد آقاي لاريجاني اتخاذ كردند و او را متهم كردند كه با اصلاح‌طلبان سازش كرده است كه درست هم نبود. نهايتا اين پيام به مردم داده شد كه جريان اصولگرايي فرمان را به تندخويان داده است و مصلح‌گرايان را از خود رانده است.

جريان اصولگرايي اين تصور را ايجاد كرد كه جريان تندخويي است. وقتي فضا چنين حالتي پيدا مي‌كند، قشر‌هاي عمومي مردم و به خصوص بخشي كه تمايل به شكلي از مصلحت‌گرايي دارند جريان اصولگرايي و ليست منتشر شده‌اش را يك تهديد تلقي مي‌كنند و با حضورشان و افزايش آرا نه عليه نظام بلكه عليه جرياني كه فقط چالش‌ها را افزون مي‌كند و نه راه‌حل‌ها را راي دادند.


کد مطلب: 336195

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdceop8xnjh8xzi.b9bj.html?336195

الف
  http://alef.ir