ارتباط سیگارهای الکترونیکی با سرطان مثانه

بخش سلامت الف، 27 اردیبهشت 96

27 ارديبهشت 1396 ساعت 10:07


تا پیش از این مشخص شده بود که سیگارهای سنتی خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش می دهند و با توجه به روند افزایشی محبوبیت سیگارهای الکترونیکی این ضرورت احساس می شد تا پیوندهای بالقوه بین آنها و سرطان مثانه نیز کشف شوند.اگرچه بسیاری از مردم فکر می کنند بخار امن‌تر از دود است، اما پژوهشی جدید نشان داده است که هم سیگارهای الکترونیکی و هم سیگارهای سنتی با خطر افزایش یافته ابتلا به سرطان مثانه پیوند خورده اند.به گزارش عصر ایران به نقل از "هلث دی"، تا پیش از این مشخص شده بود که سیگارهای سنتی خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش می دهند و با توجه به روند افزایشی محبوبیت سیگارهای الکترونیکی این ضرورت احساس می شد تا پیوندهای بالقوه بین آنها و سرطان مثانه نیز کشف شوند.

بیشتر نیکوتین استنشاق شده از طریق ادرار دفع می شود. طی این مطالعه پژوهشگران به مقایسه نمونه های ادرار افرادی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده کرده بودند با افراد غیر سیگاری پرداختند. پژوهشگران در پی پنج ماده شیمیایی بودند که موجب سرطان مثانه می شوند و ممکن است در مایع سیگارهای الکترونیکی یافت شوند.

نتایج آزمایش 92 درصد کاربران سیگارهای الکترونیکی برای دو ماده شیمیایی از پنج ماده شیمیایی مورد نظر مثبت بود. این در شرایطی بود که به گفته پژوهشگران پژوهش های بیشتری در رابطه با ارتباط بین سیگارهای الکترونیکی و سرطان مثانه باید انجام شوند.

در مطالعه ای دوم، پژوهشگران به بررسی اثر نیکوتین و ترکیبات شیمیایی آن - از جمله نیتروسامین و فرمالدئید - روی ترمیم DNA در سلول هایی که مثانه را پوشش می دهند، پرداختند. آنها دریافتند که سیگارهای الکترونیکی آسیب مرتبط با سرطان به بافت مثانه را موجب می شوند. همچنین، نتایج کسب شده نشان داد که نیکوتین، نیتروسامین و فرمالدئید نه تنها منجر به آسیب می شوند، بلکه در ترمیم DNA نیز اختلال ایجاد کرده و از این رو خطر ابتلا به سرطان افزایش می یابد.

در مطالعه ای جداگانه، پژوهشگران به تجزیه و تحلیل داده ها درباره بیش از 14 هزار بیمار بزرگسال مبتلا به سرطان مثانه طی بیش از سه دهه اقدام کردند. در این مطالعه نرخ بقای پنج ساله افرادی که کمتر از یک پاکت در روز سیگار می کشیدند با آنهایی که بیشتر از یک پاکت مصرف می کردند، مقایسه شد.

نتیجه قابل پیش بینی بود، افرادی که بیشتر سیگار می کشیدند در معرض خطر مرگ بیشتری نسبت به آنهایی که کمتر سیگار می کشیدند، قرار داشتند. اما پژوهشگران به این نکته اشاره داشتند که حتی کاهش اندک در سیگار کشیدن می تواند نرخ بقا را در میان بیماران مبتلا به سرطان مثانه افزایش دهد.


کد مطلب: 472860

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcepw8e7jh8fvi.b9bj.html?472860

الف
  http://alef.ir