معارفه فرماندهان پیشین و جدید پلیس تهران

18 مرداد 1396 ساعت 14:57

تهران - مراسم تودیع سردار حسین ساجدی نیا فرمانده پیشین و سردار حسین رحیمی فرمانده جدید پلیس پایتخت روز چهارشنبه در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.کد مطلب: 500282

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcev78nwjh87wi.b9bj.html?500282

الف
  http://alef.ir