حمایت توکلی از سیاست‌های حمایتی ارشاد از خبرنگاران

4 بهمن 1394 ساعت 21:11


عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هر اقدام حمایتی که موجب کاهش اثرگذاری صاحبان ثروت بر اصحاب قلم شود، مثبت است و از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای حمایت واقعی از بیمه خبرنگاران تشکر می‌کنم و امیدوارم منابع این اقدام پایدار باشد.

به گزارش تسنیم، احمد توکلی در رابطه با دو برابر شدن یارانه بیمه خبرنگاران اظهار کرد: به‌طور کلی معاونت مطبوعاتی فعلی وزارت ارشاد ضمن سوابق طولانی که در عرصه مطبوعاتی دارد واقع‌بینانه‌تر به مسائل حرفه‌ای خبرنگاران نگاه می‌کند.

وی ادامه داد: حمایت‌هایی که موجب کاهش اثرگذاری صاحبان ثروت از صاحب قلمان شود مثبت است و من به نوبه خود از این اقدام معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تشکر می‌کنم و امیدوارم منابع پایداری داشته باشد و در این صورت اقدام مثبتی است.

نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با کمک و حمایت‌های احتمالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پایداری اقدام حمایتی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در مقوله بیمه خبرنگاران به موضوع کمی بودجه و تخصیص‌های آن اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: هنوز موفق به رؤیت ردیف‌های بودجه در رابطه با مسائل و حوزه وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی نشدم، اما مجلس نمی‌تواند ارقام بودجه را به‌دلیل کمبودهایی که وجود دارد، چندان کم و زیاد کند.

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به‌تازگی یارانه بیمه فصل تابستان رسانه‌ها را که رقمی بالغ بر ۵میلیارد تومان ب