فراخوان تهیه هزینه درمانی پیرمرد سرطانی

1 مرداد 1396 ساعت 10:42


این بیمار که چندین دختر دارد و تحت پوشش یک نهاد حمایتی است ، هرماه شیمی درمانی می کند و مسیر روستا تا تهران و بیمارستان و هزینه های درمان هرماه برایش بالغ بر یک میلیون تومان هزینه در بر دارد.

در فراخوان موسسه خیریه مهرمبین آمده است: پیرمرد روستایی حرف نمی زند بر روی برگه ای مشکلات خود را می نویسد: سرطان حنجره دارم و تارهای صوتیم در آستانه از بین رفتن است، تمام زندگی ام را داده ام و الان در ادامه درمان با مشکل بی پولی مواجه ام...امیدم اول خدا و بعد شماست.

این بیمار که چندین دختر دارد و تحت پوشش یک نهاد حمایتی است ، هرماه شیمی درمانی می کند و مسیر روستا تا تهران و بیمارستان و هزینه های درمان هرماه برایش بالغ بر یک میلیون تومان هزینه در بر دارد.

خیریه مهرمبین در نظر دارد هزینه های وی را تا پایان سال بپردازد. به یاری شما خیران قول داده ایم که تمامی هزینه هایش را بپردازیم.
 
درگاه پرداخت موبایلی:
994659#*4*733*
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:
6104-3378-0666-3215
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:
5782224907
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:
IR320120000000005782224907


کد مطلب: 494613

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdceze8exjh8opi.b9bj.html?494613

الف
  http://alef.ir