قرار نیست دولت تا ابد برق و گاز یارانه‌ای به مردم بدهد

6 خرداد 1396 ساعت 15:50


رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: قرار نیست ما تا ابد برای مصرف کنندگان، برق یا گاز یارانه ای بپردازیم و می بایست عده ای از مردم قیمت تمام شده ی برق و گاز را پرداخت کنند.

پوری حسینی در مصاحبه با رادیو گفت و گو در خصوص میزان توفیق این سازمان در روند خصوصی سازی اظهار داشت: در شرایطی خاص، حوزه ی خصوصی سازی با حوزه ی سایر بخش های اقتصادی گره می خورد که این گره ها باید همزمان با هم باز شود.

پوری حسینی تصریح کرد: در حال حاضر جدی ترین چالش فرایند خصوصی سازی، در هر کشوری و در کشور ما مقررات زدایی است.در زمینه هایی که دولت از صنعتی خاص حمایت نقدی می کند لازم است در جهت تداوم خصوصی سازی با ارائه ی فرمولی جدید به جای یارانه به مرور آن را حذف کند یا روشی دیگر را جایگزین آن کند.

ریاست سازمان خصوصی سازی کشور اذعان کرد: واقعیت این است که قرار نیست ما تا ابد برای مصرف کنندگان برق یا گاز یارانه ای بپردازیم و می بایست عده ای از مردم قیمت تمام شده ی برق و گاز را پرداخت نمایند.

وی خاطر نشان کرد: با همه ی این واقعیت ها،عده ای از قشر کم درآمد هستند که دولت در این زمینه از آنها حمایت می کند و در این میان باید بتوانیم حمایت دولت را به شکل دیگری ارائه دهیم تا قشر کم درآمد تحت فشار قرار نگیرند.

پوری حسینی با اشاره به اینکه روند شناسایی قشر کم درآمد جامعه با کندی زیادی در حال پیشروی است افزود: این کندی در شرایط حاضر به صلاح است زیرا تا اخذ تصمیم درباره ی جایگزینی روشی جدید باید با آرامش پیش رفت تا خدای نکرده به مردم و دولت آسیبی نرسد.

ریاست سازمان خصوصی سازی کشور ضمن اشاره ی دوباره به روند شناسایی اقشار کم درآمد کشورمان،آن را ضعفی عمده تعریف و تصریح کرد: در کنار شناسایی این افراد شریف سیاست های قیمت گذاری نیز باید با سرعت بیشتری تعیین گردد چرا که جدای از روند خصوصی سازی،اراده ای نیز بر آزاد سازی قیمت های برق و گاز وجود دارد و بعبارت دیگر تصمیم بر این است که قیمت ها بصورت رقابتی در بازار تعیین شود.
 


کد مطلب: 476371

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfevdjyw6dema.igiw.html?476371

الف
  http://alef.ir