تهرانی‌ها اینطوری فوت می‌کنند!

30 خرداد 1396 ساعت 9:30

سکته قلبی بیشترین علت فوت پایتخت نشینان است به طوری که در سال گذشته 5330 نفر به همین دلیل درگذشتند.


http://donya-e-eqtesad.com/Images/Bitrix/NewsDetail/BottomPicFiles/aacc/1222400_60f4a36c-6253-4d0b-b8be-7a2722dbd0b0.jpg


کد مطلب: 484769

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfvjdj1w6dcea.igiw.html?484769

الف
  http://alef.ir