گردشگری یک روزه با قطار در مسیر شمال

8 مرداد 1396 ساعت 10:19

قطار گردشگری ریل باس "ارم" رجا در مسیر شمال کشور بین ایستگاه‌های تهران و پل سفید حرکت کرده و به صورت برنامه‌ای صبح های پنجشنبه از تهران به سمت پل سفید حرکت کرده و پایان همان روز به تهران مراجعت می کند.

کد مطلب: 496810

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfyvdjxw6d1ca.igiw.html?496810

الف
  http://alef.ir