کشف جسد دانشجوی پزشکی در سردخانه

14 مهر 1395 ساعت 19:31


دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان که چند روزی خبر گم شدن وی تیتر اکثر رسانه ها شده بود، متاسفانه در میان اجساد مجهول الهویه سردخانه ملایر پیدا شد.

به گزارش انتخاب جلیلی، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان طی گفتگویی با اعلام مطلب فوق افزود: علت فوت دانشجوی گمشده ترم ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان تصادف رانندگی بوده است.


وی خاطرنشان کرد: حمیدرضا میرزایی کاوه، دانشجوی ترم ۳ پرستاری این دانشگاه تا اول مهرماه در خوابگاه دانشجویی حضور داشت، ولی برای دیدار با خانواده و بازگشت به منزل خود از اول مهرماه از خوابگاه دانشگاه خارج شده است.

جلیلی یادآور شد: در طی چند روز گذشته و به علت نرسیدن وی به منزل، شائبه گم شدن ایشان تقویت شد و اطلاعیه مفقودی نامبرده در رسانه ها و حتی معابر نصب و از مردم جهت یافتن این دانشجو درخواست کمک شد.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان، افزود: با توجه به اینکه این دانشجو هیچ مدارک شناسایی با خود همراه نداشته و حتی موبایل خود را در خوابگاه جا گذاشته بود، متاسفانه هیچ خبری از وی نبود اما پس از پیگیرهای فراوان دانشگاه و تماس با پلیس و آگاهی، مشخص شد که متاسفانه وی در این مسیر دچار سانحه تصادف شده و جسد وی در پزشکی قانونی ملایر به صورت مجهول الهویه مانده است.


کد مطلب: 399468

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcg3y9w7ak9yt4.rpra.html?399468

الف
  http://alef.ir