میزان مصرف اینترنت در 9 کشور جهان +اینفوگرافی

بخش دانش و فناوری الف،4 شهریور96

4 شهريور 1396 ساعت 14:39

بر اساس این گزارش چین رتبه اول و روسیه 9 در جهان را در میزان مصرف اینترنت دارد.


بر اساس این گزارش چین رتبه اول و روسیه 9 در جهان را در میزان مصرف اینترنت دارد.


کد مطلب: 505559

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgnn9nyak9zn4.rpra.html?505559

الف
  http://alef.ir