آقای بنا کاش حرف گوش می کردی!

27 مرداد 1395 ساعت 10:17


مسابقه برد و باخت دارد، اصلا همه جذابیت یک مسابقه ورزشی به اینست که یک روز ببری و یک روز ببازی ولی آقای بنا باخت زمانی تلخ است که چهار ماه پیش بهت هشدار بدهند و تو به جای جدی گرفتن هشدار بروی پشت درهای بسته تیم را تمرین دهی تا کسی دیگر نه نظری دهد و نه هشداری!

به گزارش برنا، چهار ماه پیش وزیر ورزش و جوانان در شورای فنی فدراسیون کشتی حاضر می شود، وضعیت ورزشکاران را بررسی می کند، اوضاع را می بیند و هشداری به بنا و فدراسیون کشتی می دهد که اگر آن روز این هشدار را جدی می گرفتند امروز در دقیقه سوم نفس کشتی گیران به شماره نمی افتاد.

وزیر آن روز به بنا و خادم می گوید که تیم دچار بیش تمرینی (over training) شده و اگر فشار تمرینات کاهش پیدا نکند بدن بازیکنان وسط مسابقه اصطلاحا خالی می کند. حالا آقای بنا مردم در این سه روز متحیر بودند از اینکه چرا تیم ملی کشتی چرا اینقدر ناآماده است؟ چرا این کشتی گیرانی که هر کدام غولی برای خود هستند زود خسته می شوند؟ چرا اوضاع جسمانی ورزشکاران اینقدر نامساعد است؟ آقای بنا؛ روراست مردم فکر می کردند تیم یا درست تمرین نکرده و یا مشکل بدنسازی دارد، نمی دانستند که تیم بیش از حد تمرین کرده و دچار خستگی شده و در نتیجه کشتی گیران در دقیقه سوم کشتی ها، انگار که کوه کنده باشند نفسشان به شماره می افتاد.

آقای بنا، کاش آنروز حرف گوش می کردی تا امروز مردم به جای جریحه دار شدن غرور ملی شان، شعف ملی می گرفتند. بگذریم، روزش نیست بیش از این نوشتن، برگشتی ایران، بیشتر حرف برای گفتن داریم!


کد مطلب: 382349

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgtx9wyak97w4.rpra.html?382349

الف
  http://alef.ir