ضعف قانونی در پلیس راه و استمداد از مجلس

بخش تعاملی الف - محمد رضا شیروانی

25 دی 1392 ساعت 13:07

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.


از قدیم گفته اند قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. واقعیت امر از آنجا شروع شد که در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ساعت ۱۸:۱۰در مسیر اصفهان به دهاقان به علت لغزندگی جاده در سر پیچ دچار واژگونی خودرو گردیدم.

الحمدلله به ۲ دلیل خیر گذشت ۱- لطف حضرت حق ۲-بستن کمربند ایمنی، خودم دچار آسیب جدی نگردیدم. اما به ماشینم خسارت زیادی وارد گردید از آنجایی که ماشینم را بیمه بدنه نموده بودم جهت انجام کروکی با پلیس ۱۱۰ تماس و آنها پلیس راه اصفهان - شیراز را مطلع کردند. و بعد از مدت کمی آنها با من تماس و در مورد خسارت وارده صحبت کردند. بعد از شنیدن اینکه خسارت من بیش از یک ملیون تومان است آنها اعزام شدند. تا اینجای کار جای تقدیر دارد اما ضعفهایی را مشاهده نمودم که قابل بررسی و دقت قانونی است.

۱- با توجه به مسافت حدود ۱۰۰ کیلومتری اصفهان به دهاقان و اینکه نزدیکترین مسیر هم پلیس راه اصفهان به شیراز می باشد و با توجه به شدت بارش برف و لغزندگی جاده پلیس راه به دلیل اینکه راهنمایی و رانندگی شهر دهاقان فقط داخل مسیرشهر که شهرداری را در بر می گیرد مجاز به انجام وظیفه و کروکی و... است. پس طی مسافت توسط پلیس راه در آن شب بسیار سرد و لغزنده فقط ضعف قانون بوده و گر نه راهنمایی و رانندگی شهرستان هم با طی مسافت کمتر و زمان زودتری می توانست کروکی مذکور را ترسیم نماید.

۲- این مبحث جنبه عمومی دارد و نه فقط شامل شهرستان مذکور می گردد.

۳- اگر این ضعف و یا نیود قانون مذکور، رفع نقص گردد هزینه های کمتری هم برای دولت و بیت المال المسلمین به همراه دارد.

۴- در اینجا جا دارد از پلیس راه اصفهان - شیراز که زحمت زیادی متحمل گردیدند تشکر نمایم.

۵- ضعف دیگر قانون اینکه بنده طبق کروکی افسر تصادف ماده ۱۲۹ اعمال قانون گردیدم و این در حالی است که لغزندگی و بارش برف و کاهش طبیعی دید در این ماده و ماده های دیگر پیش بینی نگردیده در تبصره مذکور فقط تخطی از سرعت مطمانه در جاده لغزنده تفسیر گردیده و با توجه به اینکه تصادف جرحی نبوده و حتی اگر جرحی هم باشد در قانون مذکور تفکیک نگردیده و هر ۲ تصادف اعم از جرحی و غیر جرحی به یک اندازه اعمال قانون میگردند که مبلغ گزافی هم می باشد.

۵- درروز بعد تصادف که جهت حمل خودرو با جرثقیل رفته بودم فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان را در کمال خلوص و خضوع دیدم که با اکیپ همراه ضمن گشت زنی با رویی باز و برخوردی صمیمی و گرم ضمن بیان خسته نباشید و کمک می خواهید؟ چه کمکی از دست بنده ساخته است؟ در آن سرمای سوزان باعث گرمی و قوت قلب به راننده جرثقیل و شاگرد او گردید. چرا که در آن شب در آن مسیر چند تصادف دیگر هم رخ داده بود و ایشان جهت بازدید و گشت زنی در آنجا مشغول انجام وظیفه بودند. بنده هم در اینجا وظیفه می دانم طبق حدیث من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق از فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان دهاقان و مسول بازرسی و دیگر اکیپ همراه ایشان تقدیر نمایم.


کد مطلب: 212248

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgtx9x7ak9qx4.rpra.html?212248

الف
  http://alef.ir