اینفوگرافیک / افزایش سرعت پاسخگویی و خدمات

31 فروردين 1396 ساعت 12:30

در سال‌های اخیر توسعه دولت الکترونیک به منظور افزایش سرعت چابکی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارآمدی و اثربخشی، انعطاف‌ و تطبیق‌پذیری، افزایش اعتماد و امنیت، افزایش دسترسی، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت، مقابله با جعل فساد اداری مورد توجه قرار گرفته است و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام اجرایی کردن دولت الکترونیک است.
کد مطلب: 464276

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgut9t3ak93x4.rpra.html?464276

الف
  http://alef.ir