تشریح جزئیات طرح تشکیل دیوان نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها

10 خرداد 1396 ساعت 9:54


عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تشکیل دیوان نظارت بر انتخابات و عملکرد انتخابات شوراها وشهرداری ها خبرداد.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در رابطه با اصلاح ساز و کار نظارت بر انتخابات شوراها، اظهار داشت: نظر ما برای نظارت بر انتخابات شوراها این است که دیوانی مانند دیوان محاسبات نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال تهیه طرحی برای تاسیس دیوان نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها و شهرداری‌ها هستیم تا اگر مورد پسند نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تبدیل به قانون شود.

وی افزود: شیوه فعلی برای نظارت بر انتخابات شوراها مناسب و کارآمد نیست، به نظر من نظارت و برگزاری انتخابات شوراها باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نظارت را بر عهده داشته باشد ولی نمایندگان در این زمینه دخالتی نداشته باشند، ادامه داد: 5 نفر از حقوقدانان در کمیسیون شوراها ثبت نام کنند و برای انتخاب این حقوقدانان در صحن رای گیری شود.

امیرآبادی فراهانی متذکر شد: این 5 حقوقدان به همراه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و 5 حقوقدان دیگر تبدیل به هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها شوند و این هیات نیز ناظرین در استان ها را انتخاب کنند و هیات های نظارت استان نیز معتمدین محلی را در شهرستان ها انتخاب کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان باید از برگزاری انتخابات شوراها کنار بروند، زیرا کار نماینده ها این نیست و بیش از حد درگیر برگزاری انتخابات شوراها می‌شوند.


کد مطلب: 477795

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgyu9tnak9uu4.rpra.html?477795

الف
  http://alef.ir